Jakie są prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane?

Najlepszy hosting dla stron WWW

W poniższym artykule znajdziesz informacje o sposobach realizacji praw przysługujących Ci na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, które wynikają z konieczności ochrony Twoich danych osobowych i pozwalających nam na autoryzację osoby, która chce uzyskać informacje o Twoich danych osobowych.

Aby uzyskać informację o Twoich danych osobowych, należy zalogować się do Twojego Panelu klienta home.pl i skorzystać z formularza kontaktowego.

Odpowiedzi na pytania dotyczące Twoich danych osobowych możesz uzyskać tylko po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl i wysłaniu zapytania przez formularz kontaktowy w Panelu klienta home.pl.

Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych. W ramach tego prawa Możesz otrzymać od Nas odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jakich celach są przetwarzane Moje dane osobowe ?
 • Jakie Moje dane osobowe przetwarzacie?
 • Jakim podmiotom zostały lub mogą zostać przekazane Moje dane osobowe?
 • Przez jaki okres przechowujecie Moje dane osobowe?
 • Czy podejmujecie wobec Mnie zautomatyzowane decyzje, w tym dokonujecie Mojego profilowania?
 • Z jakiego źródła otrzymaliście Moje dane osobowe? (pytanie dotyczy tylko osób, które same nam nie podały Swoich danych osobowych).
 • Czy Moje dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG ?
Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:
 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, wypełnij formularz kontaktowy.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do formularza kontaktowego.
 3. Jako Kategoria wiadomości wybierz z rozwijanej listy: “Sprawy RODO“, jako Rodzaj usługi wybierz z rozwijanej listy: “Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych“, a następnie w treści wiadomości wpisz jedno z pytań podanych powyżej.
Na zadane nam pytania odnośnie spraw RODO, odpowiemy Ci na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twoich pytań.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. W celu umożliwienia Ci wykonania tego prawa udostępniliśmy Ci funkcję samodzielnej aktualizacji/poprawienia danych w Panelu klienta home.pl, a zatem tylko w zakresie w jakim nie możesz zaktualizować/poprawić Swoich danych osobowych z wykorzystaniem funkcji udostępnionej w Panelu klienta home.pl możesz złożyć do nas wniosek o sprostowanie Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, wypełnij formularz kontaktowy.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do formularza kontaktowego.
 3. Jako Kategoria wiadomości wybierz z rozwijanej listy: “Sprawy RODO“, jako Rodzaj usługi wybierz z rozwijanej listy: “Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych“, a następnie w treści wiadomości wpisz jakie dane są nieprawidłowe i jakiej zmianie winny podlegać oraz przyczynę ich zmian.

W celu sprostowania Twoich danych osobowych możesz zostać poproszony o przedstawienie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich zmianę. Prośba o dostarczenie dokumentów zostanie Ci przesłana na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy.

Wniosek o sprostowanie Twoich danych osobowych zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy.

Prawo do usunięcia danych osobowych / ograniczenia przetwarzania (Prawo do bycia zapomnianym)

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania pod warunkiem, iż dane te nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Oznacza to, iż nie możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych do czasu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, czyli w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Nas działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Nas ciążącego na Nas obowiązku prawnego (przepisy podatkowe) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych).

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, wypełnij formularz kontaktowy.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do formularza kontaktowego.
 3. Jako Kategoria wiadomości wybierz z rozwijanej listy: “Sprawy RODO“, jako Rodzaj usługi wybierz z rozwijanej listy: “Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (Prawo do bycia zapomnianym)“, a następnie w treści wiadomości wpisz zakres danych do usunięcia.
Wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, podałeś je Ty, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda albo przetwarzane są one na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody czyli w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Nas działań na Twoje żądanie.

Nie posiadamy systemów połączonych z innymi administratorami danych, oferującymi usługi tego samego typu co oferowane przez Nas. W związku z tym nie jest technicznie możliwie przesłanie Twoich danych tym administratorom.

W przypadku niektórych danych osobowych masz możliwość samodzielnego ich pobrania. W innych przypadkach możesz się o to zwrócić do Nas i wówczas utrwalimy i przekażemy Ci te dane osobowe z wykorzystaniem środków technicznych stosowanych przez Nas, odpowiadających przepisom o ochronie danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, wypełnij formularz kontaktowy.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do formularza kontaktowego.
 3. Jako Kategoria wiadomości wybierz z rozwijanej listy: “Sprawy RODO“, jako Rodzaj usługi wybierz z rozwijanej listy: “Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych“, a następnie w treści wiadomości wpisz zakres danych do przeniesienia.
Wniosek o przeniesienie Twoich danych osobowych zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy.
W przypadku, gdy wykonanie prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych będzie wiązało się z istotnym nakładem pracy lub wydatkami finansowymi możesz zostać obciążony opłatami z tego tytułu w wysokości wskazanej w Cenniku.

Jak wygląda przykładowa wygenerowana umowa powierzenia przetwarzania danych?

Poniżej możesz sprawdzić przykładową Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dokładnie umowę o takiej treści otrzymasz po wygenerowaniu jej na naszej stronie. Twoja umowa będzie uzupełniona wpisanymi przez Ciebie danymi w formularzu generatora – na poniższych przykładach zaznaczyliśmy te treści na niebiesko.

RODO - jak wyglądają przykładowe umowy powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 1 oraz 2 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 3 oraz 4 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 5 oraz 6 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczny hosting dla Twojej strony WWW

Przygotowaliśmy miejsce, w którym Twoja strona WWW i poczta e-mail będą się czuły komfortowo.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Marketplace
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
Antywirus ESET
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub