Jakie są prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane?

Najlepszy hosting dla stron WWW

W poniższym artykule znajdziesz informacje o sposobach realizacji praw przysługujących Ci na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, które wynikają z konieczności ochrony Twoich danych osobowych i pozwalających nam na autoryzację osoby, która chce uzyskać informacje o Twoich danych osobowych.

Aby uzyskać informację o Twoich danych osobowych, należy zalogować się do Twojego Panelu klienta home.pl i skorzystać z formularza kontaktowego.

Odpowiedzi na pytania dotyczące Twoich danych osobowych możesz uzyskać tylko po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl i wysłaniu zapytania przez formularz kontaktowy w Panelu klienta home.pl.

Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych. W ramach tego prawa Możesz otrzymać od Nas odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jakich celach są przetwarzane Moje dane osobowe ?
 • Jakie Moje dane osobowe przetwarzacie?
 • Jakim podmiotom zostały lub mogą zostać przekazane Moje dane osobowe?
 • Przez jaki okres przechowujecie Moje dane osobowe?
 • Czy podejmujecie wobec Mnie zautomatyzowane decyzje, w tym dokonujecie Mojego profilowania?
 • Z jakiego źródła otrzymaliście Moje dane osobowe? (pytanie dotyczy tylko osób, które same nam nie podały Swoich danych osobowych).
 • Czy Moje dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG ?
Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:
 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, wypełnij formularz kontaktowy.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do formularza kontaktowego.
 3. Jako Kategoria wiadomości wybierz z rozwijanej listy: “Sprawy RODO“, jako Rodzaj usługi wybierz z rozwijanej listy: “Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych“, a następnie w treści wiadomości wpisz jedno z pytań podanych powyżej.
Na zadane nam pytania odnośnie spraw RODO, odpowiemy Ci na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twoich pytań.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. W celu umożliwienia Ci wykonania tego prawa udostępniliśmy Ci funkcję samodzielnej aktualizacji/poprawienia danych w Panelu klienta home.pl, a zatem tylko w zakresie w jakim nie możesz zaktualizować/poprawić Swoich danych osobowych z wykorzystaniem funkcji udostępnionej w Panelu klienta home.pl możesz złożyć do nas wniosek o sprostowanie Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, wypełnij formularz kontaktowy.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do formularza kontaktowego.
 3. Jako Kategoria wiadomości wybierz z rozwijanej listy: “Sprawy RODO“, jako Rodzaj usługi wybierz z rozwijanej listy: “Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych“, a następnie w treści wiadomości wpisz jakie dane są nieprawidłowe i jakiej zmianie winny podlegać oraz przyczynę ich zmian.

W celu sprostowania Twoich danych osobowych możesz zostać poproszony o przedstawienie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich zmianę. Prośba o dostarczenie dokumentów zostanie Ci przesłana na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy.

Wniosek o sprostowanie Twoich danych osobowych zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy.

Prawo do usunięcia danych osobowych / ograniczenia przetwarzania (Prawo do bycia zapomnianym)

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania pod warunkiem, iż dane te nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Oznacza to, iż nie możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych do czasu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, czyli w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Nas działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Nas ciążącego na Nas obowiązku prawnego (przepisy podatkowe) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych).

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, wypełnij formularz kontaktowy.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do formularza kontaktowego.
 3. Jako Kategoria wiadomości wybierz z rozwijanej listy: “Sprawy RODO“, jako Rodzaj usługi wybierz z rozwijanej listy: “Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (Prawo do bycia zapomnianym)“, a następnie w treści wiadomości wpisz zakres danych do usunięcia.
Wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, podałeś je Ty, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda albo przetwarzane są one na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody czyli w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Nas działań na Twoje żądanie.

Nie posiadamy systemów połączonych z innymi administratorami danych, oferującymi usługi tego samego typu co oferowane przez Nas. W związku z tym nie jest technicznie możliwie przesłanie Twoich danych tym administratorom.

W przypadku niektórych danych osobowych masz możliwość samodzielnego ich pobrania. W innych przypadkach możesz się o to zwrócić do Nas i wówczas utrwalimy i przekażemy Ci te dane osobowe z wykorzystaniem środków technicznych stosowanych przez Nas, odpowiadających przepisom o ochronie danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl, wypełnij formularz kontaktowy.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przejść do formularza kontaktowego.
 3. Jako Kategoria wiadomości wybierz z rozwijanej listy: “Sprawy RODO“, jako Rodzaj usługi wybierz z rozwijanej listy: “Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych“, a następnie w treści wiadomości wpisz zakres danych do przeniesienia.
Wniosek o przeniesienie Twoich danych osobowych zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta home.pl jako adres kontaktowy.
W przypadku, gdy wykonanie prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych będzie wiązało się z istotnym nakładem pracy lub wydatkami finansowymi możesz zostać obciążony opłatami z tego tytułu w wysokości wskazanej w Cenniku.

Jak wygląda przykładowa  umowa powierzenia przetwarzania danych?

Poniżej możesz sprawdzić przykładową Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

RODO - jak wyglądają przykładowe umowy powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 1 oraz 2 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 3 oraz 4 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 5 oraz 6 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie