Jak home.pl chroni i przetwarza dane osobowe?

Najlepszy hosting dla stron WWW

Bezpieczeństwo i ochrona danych w home.pl

Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich.

Dodatkowo dzięki pełnej redundancji serwerów (każde urządzenie ma własną “bliźniaczą” kopię online utrzymywaną w drugim centrum danych), zapewniamy najwyższą niezawodność, która przekłada się na ciągłość działania serwisów Klientów. Więcej informacji o centrum danych home.pl znajdziesz pod tym adresem.

Jakie środki zapewniające ochronę danych stosujemy w home.pl?

Aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych osobowych home.pl zastosowało następujące środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym:

 1. Przygotowana została dokumentacja przetwarzania danych osobowych m.in.:
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Dokumentacja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO), którego zadanie jest nadzorowaniem przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 3. Określone zostały zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.
 1. Wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych:
  • został wydzielony obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
  • wdrożone zostały procedury dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • wydzielony obszar, pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, zostały objęte systemem kontroli dostępu oraz procedurą nadawania uprawnień w systemie kontroli dostępu.
 1. Wprowadzony został wymóg zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu, w stosunku do osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych poprzez podpisanie odpowiedniego zobowiązania pisemnego.
 2. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Stanowiska komputerowe w firmie są odpowiednio zabezpieczone m.in. poprzez zastosowanie programowych mechanizmów bezpieczeństwa oferowanych przez systemy operacyjne:
  • kontrola dostępu do zasobów stanowiska – umożliwienie dostępu osobom posiadającym identyfikator oraz znającym hasło dostępu;
  • uwierzytelnienie – proces ustanawiania wiarygodności użytkownika;
  • zdolność rozliczania i moderowania – rejestrowanie logów wytwarzania, modyfikowania lub kasowania informacji przez użytkowników;
  • audyt – monitorowanie wszelkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, wykrywanie i alarmowanie przed działaniami na stanowisku komputerowym, które mogą zagrozić bezpieczeństwu;
  • integralność – narzędzia pozwalające określić, ustalić i utrzymać dokładną synchronizację i powiązania między danymi;
  • dostępność – zasoby są dostępne i mogą być wykorzystywane na żądania uprawnionych osób w określonym czasie i miejscu.
 1. Stanowiska komputerowe oraz serwery zabezpieczone są przed:
  • wirusami, trojanami za pomocą aktualnych programów antywirusowych,
  • przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej przez zastosowanie systemów firewall.

Jednocześnie jako home.pl zapewniamy naszych klientów, że:

 • prowadzone jest logowanie wszelkiego ruchu teleinformatycznego od i do serwerów, usług, protokołów internetowych generowanego w ramach naszych serwerów przez klientów, użytkowników oraz osoby administrujące serwerami,
 • prowadzony jest rejestr dostępu do serwerów przez administratorów systemów informatycznych lub innych użytkowników,
 • rejestrujemy adresy IP komputerów oraz dokładny czas dostępu, z których realizowane było uwierzytelnienie na serwerach,
 • wprowadzone zostały procedury ustalające: czas przechowywania logów (kto, kiedy, gdzie zalogował się do serwera) oraz określające grupy osób posiadające do nich dostęp,
 • zabraniamy podlegającym nam administratorom systemów informatycznych oraz wszystkim osobom nieupoważnionym jakiejkolwiek ingerencji w dane na serwerach klientów bez jego wiedzy,
 • stosujemy procedury zabezpieczające przez zagrożeniami fizycznymi,

Gdzie znajdują się nasze centra danych?

Serwery home.pl znajdują się w trzech lokalizacjach w Polsce. W grudniu 2012 r. w Data Center T-Mobile Polska S.A. uruchomiliśmy kolejne, a zarazem jedno z najnowocześniejszych centrów danych w Europie. Więcej informacji o centrum danych home.pl znajdziesz pod tym adresem.

Jak home.pl zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w centrach danych?

Centrum Danych posiada odpowiednie pomieszczenia, infrastrukturę techniczną, środki i procedury bezpieczeństwa oraz nadzór techniczny. Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury technicznej realizowane jest poprzez zdublowanie wszystkich możliwych jej elementów.

Dzięki pełnej redundancji serwerów (każde urządzenie ma własną “bliźniaczą” kopię online utrzymywaną w drugim centrum danych), zapewniamy najwyższą niezawodność, która przekłada się na ciągłość działania serwisów Klientów.

Dodatkową ochronę danych zapewnia 60 serwerów kopii zapasowych, pracujących w redundancji, rozmieszczonych w dwóch różnych punktach Polski. Łączna pojemność tych serwerów wynosi ponad 1500 TB. Pozwala to na równoległe utrzymanie kopii zapasowych danych z kont naszych Klientów przez okres trzech dni.

Data Center zapewnia niezależne linie zasilające, generatory prądu, zasilacze awaryjne dużej mocy oraz UPS w celu zagwarantowania ciągłego dopływu energii elektrycznej do wszystkich naszych urządzeń, nawet w trakcie długotrwałego wstrzymania dostaw prądu elektrycznego. Ważną częścią Data Center jest także wydajny system klimatyzacji, który zapewnia optymalne warunki pracy serwerów.

Infrastruktura techniczna chroniona jest również najnowocześniejszymi systemami alarmowymi, kontroli dostępu wzmocniony o rozwiązania biometryczne, system telewizji przemysłowej z systemem rejestrującym, system automatycznej identyfikacji kluczy oraz system przeciwpożarowy – w tym systemem gaszenia gazem, który jest całkowicie bezpieczny dla urządzeń.

Infrastruktura sieciowa Centrum Danych zbudowana została w oparciu o urządzenia renomowanych producentów. W celu zapewnienia ciągłości działania sieci, wszystkie urządzenia sieciowe są zdublowane. W razie awarii cała obsługa może być przekazywana do bliźniaczego urządzenia zapasowego. Czasy przełączeń dla przełączników wynoszą kilka sekund, a dla routerów do 30 sekund.

Podstawowymi elementami sieciowymi są dwa routery brzegowe Cisco 6880-X oraz switche Brocade z serii VDX, FCX, ICX. Dodatkowo, wszystkie urządzenia są podłączone do systemu zdalnego zarządzania firm Avocent i APC.

Zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji (ISO)

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo informacji i danych naszych Klientów.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest świadczenie usług w sieci Internet spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów. Dysponujemy środkami bezpieczeństwa w swojej siedzibie oraz centrach danych, służącymi ochronie przed utratą, niewłaściwym użyciem lub niepożądaną zmianą informacji.

Zgodnie z naszym nadrzędnym celem, w całej grupie home.pl wprowadzone zostały Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji:

 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO 9001:2013

Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane, jest jednym z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom przez home.pl. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.

Chroniąc dane naszych Klientów, korzystamy z zabezpieczeń i procedur, które obejmują zabezpieczenia fizyczne, środowiskowe, sprzętowe i programowe. Uzupełniają je plany awaryjne oraz plany redukowania ryzyka. Wszystko to składa się na pewny, bezpieczny i kompleksowy system zabezpieczenia danych i informacji przed kradzieżą, wyciekiem, dostępem niepowołanych osób, a także ich zabezpieczeniem na wypadek awarii.

Procesy realizowane w home.pl są stale nadzorowane zgodnie z wyznaczonymi wcześniej kryteriami oceny. W przypadku wykrycia odstępstw wskaźników od oczekiwanego poziomu, mamy możliwość reagowania i doskonalenia całego systemu zarządzania poprzez modyfikowanie przebiegu poszczególnych procesów.

Zarząd Spółki home.pl zobowiązuje się do zapewnienia jakości, bezpieczeństwa informacji i ciągłego rozwoju usług świadczonych przez Spółkę. Więcej informacji na temat polityki jakości i bezpieczeństwa znajdziesz pod tym adresem.

Jak wygląda przykładowa wygenerowana umowa powierzenia przetwarzania danych?

Przykład wygenerowanej Umowy powierzenia przetwarzania danych znajdziesz pod tym adresem. Twoja umowa będzie uzupełniona wpisanymi przez Ciebie danymi w formularzu generatora – na przykładach zaznaczyliśmy te treści na niebiesko. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych możesz wygenerować pod tym adresem.

Bezpieczny hosting dla Twojej strony WWW

Przygotowaliśmy miejsce, w którym Twoja strona WWW i poczta e-mail będą się czuły komfortowo.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub