Jak zalogować się do Starej Poczty home.pl?

Informujemy, że opisana w tym artykule wersja serwisu Poczty home.pl nie jest już rozwijana oraz wkrótce zostanie wyłączona!

Zapraszamy do korzystania z nowej wersji serwisu Poczty home.pl dostępnej pod adresem www.poczta.home.pl. 
Logowanie do nowego serwisu przebiega analogicznie jak do tej pory - login/nazwa użytkownika to adres e-mail, hasło przypisane do konta pocztowego.

Dodatkowe informacje dot. przenoszenia danych pomiędzy serwisami poczty home.pl znajdziesz w bazie wiedzy - przeczytaj więcej o obsłudze i konfiguracji Nowej Poczty home.pl.

Wprowadzenie

Obsługa skrzynki e-mail w home.pl jest bardzo prosta. Dzięki systemowi Starej Poczty home.pl możesz odbierać wiadomości wysyłane na Twoją skrzynkę e-mail z każdego komputera z dostępem do Internetu.

Jak korzystać ze Starej Poczty home.pl?

W celu sprawdzenia Twojej skrzynki e-mail należy wejść na stronę, która znajduje się pod adresem: https://starapoczta.home.pl. Na ekranie zostanie wyświetlone okno logowania, w którym należy wpisać adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu.poczta-webmail2

Aby zalogować się do skrzynki e-mail wpisz adres e-mail oraz hasło dostępu do konta, dla którego chcesz sprawdzić pocztę e-mail. Po podaniu danych autoryzacyjnych kliknij przycisk “Zaloguj się”.

webmail14.png

WAŻNE! Zaznaczenie opcji “Zapamiętaj moje hasło na tym komputerze!” spowoduje zapamiętanie danej sesji logowania. Oznacza to, że po ponownym uruchomieniu strony https://starapoczta.home.pl (np. 2 godziny później) zostaniesz automatycznie zalogowany za pomocą zapamiętanych danych. Automatyczne logowanie nie nastąpi w sytuacji, gdy po zakończeniu ostatniej sesji logowania kliknąłeś przycisk “Wyloguj”.

Co należy wpisać w polu “adres e-mail”, aby zalogować się do wybranej skrzynki e-mail?

 • Wpisz pełny adres e-mail, aby zalogować się do wybranej skrzynki e-mail np. “kowalski@twojadomena.pl”.
 • Wpisz samą nazwę konta (np. “kowalski”), jeśli chcesz zalogować się do skrzynki e-mail, która posiada adres: “kowalski@home.pl”. Wpisanie nazwy “nowak” spowoduje logowanie do skrzynki e-mail “nowak@home.pl”.
 • Alternatywnie możesz podać nazwę konta w formacie: “kowalski.nowak” – tym sposobem zalogujesz się do skrzynki e-mail o nazwie “kowalski”, która jest utworzona na serwerze: “nowak.home.pl”.
Po podaniu hasła dostępu do wybranej skrzynki e-mail kliknij przycisk “Zaloguj się”. Jeśli logowanie zostanie przeprowadzone poprawnie, to po chwili zostanie wyświetlona zawartość skrzynki odbiorczej dla wybranej skrzynki e-mail.
Po zalogowaniu się do Starej Poczty home.pl sesja użytkownika przechowywana jest przez 4 godziny!

Czy mogę jeszcze w inny sposób zarządzać swoją skrzynką e-mail?

Możesz odbierać, wysyłać wiadomości e-mail, ze skrzynek utworzonych w home.pl:

 1. Za pośrednictwem Starej Poczty home.pl, która jest dostępna pod adresem: https://starapoczta.home.pl,
  • Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat Starej Poczty home.pl.
 2. Za pośrednictwem Poczty home.pl pod adresem: https://poczta.home.pl,
  • Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat Poczty home.pl.
 3. Za pomocą programów do obsługi poczty e-mail, np. Opera Mail, Outlook, Thunderbird czy Windows Mail.

Dostęp do poczty e-mail za pomocą programów do obsługi poczty e-mail

Do obsługi poczty e-mail możesz skonfigurować program do obsługi poczty, np. Opera Mail, Outlook, SeaMonkey, Thunderbird czy Windows Mail. W tym celu wymagane jest podanie w ich konfiguracji następujących danych:
 • Adres e-mail,
 • Nazwa nadawcy,
 • Adres serwera poczty przychodzącej,
 • Adres serwera poczty wychodzącej,
 • Numery portów dla serwera poczty przychodzącej oraz wychodzącej,
 • Nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do skrzynki e-mail,
 • Aktywacja funkcji autoryzacja SMTP (uwierzytelnianie serwera poczty wychodzącej).
Kliknij tutaj, aby zobaczyć opis konfiguracji skrzynki e-mail w programie do obsługi poczty e-mail.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl