Jak odpowiadać na wiadomości e-mail w Starej Poczcie home.pl?

Informujemy, że opisana w tym artykule wersja serwisu Poczty home.pl nie jest już rozwijana oraz wkrótce zostanie wyłączona!

Zapraszamy do korzystania z nowej wersji serwisu Poczty home.pl dostępnej pod adresem www.poczta.home.pl. 
Logowanie do nowego serwisu przebiega analogicznie jak do tej pory - login/nazwa użytkownika to adres e-mail, hasło przypisane do konta pocztowego.

Dodatkowe informacje dot. przenoszenia danych pomiędzy serwisami poczty home.pl znajdziesz w bazie wiedzy - przeczytaj więcej o obsłudze i konfiguracji Nowej Poczty home.pl.

Po zalogowaniu się do skrzynki e-mail z poziomu Starej Poczty home.pl, w górnej części ekranu znajduje się zestaw opcji, które umożliwiają dalsze operacje na wiadomościach e-mail.

webmailx01.jpg
Rys. Zestaw narzędzi wyświetlany w górnej części ekranu po zalogowaniu się do skrzynki e-mail.

W zależności od potrzeby, możesz odpowiedzieć (autorowi lub wszystkim, do których kierowana była wiadomość e-mail), przesłać dalej, skasować wiadomość e-mail lub ją wydrukować.

Wysyłanie odpowiedzi na odebraną wiadomość e-mail

Na wiadomość e-mail możesz odpowiedzieć, wybierając odpowiednią opcję menu.

webmailx02.jpg

Po wybraniu opcji “Odpowiedz”, otworzy się nowe okno z zacytowaną wiadomością e-mail.

webmailx03.jpg
Rys. Przykładowe okno odpowiedzi na wybraną wcześniej wiadomość e-mail.

Domyślnie adresem odbiorcy będzie adres nadawcy wiadomości e-mail, na którą odpowiadasz.

Wysyłanie odpowiedzi do wielu adresatów

Jeżeli chciałbyś przesłać swoją odpowiedź także innym odbiorcom – wpisz po średniku “;” kolejne adresy e-mail lub kliknij ikonę pola “Do” i dodawaj kolejnych adresatów (ich adresy e-mail muszą być uprzednio umieszczone w “Kontaktach”). Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat zarządzania kontaktami.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak wysłać wiadomość do wybranych użytkowników z grup kontaktów.

Definiowanie adresu e-mail, na który wiadomość e-mail zostanie wysłana

Stara Poczta home.pl może również podpowiadać adresy e-mail po wpisaniu fragmentu nazwy kontaktu. Adres e-mail w tym przypadku musi być dodany do “Kontaktów”, aby mógł zostać podpowiedziany.

webmail22.jpg

Aby otworzyć listę dodanych kontaktów kliknij w przycisk “Do”.

Możesz także użyć pól “Kopia” (CC) i “Ukryta kopia” (BCC), które umożliwiają określenie innych adresatów.

W polach “Do”, “Kopia” i “Ukryta kopia” możesz wpisać po maksymalnie 200 adresów e-mail.

Adresy e-mail umieszczone w polu “Ukryta kopia” nie będą dostępne do podglądu pozostałym odbiorcom wiadomości e-mail.

webmail53.jpg

WAŻNE! Przynajmniej jedno z pól, w których podajesz adresata wiadomości e-mail (“Do”, “Kopia”, “Ukryta kopia”) musi być wypełnione.

Informacje podstawowe na temat formatowania wiadomości e-mail

W home.pl masz możliwość wysyłania wiadomości e-mail w formie tekstu formatowanego HTML. Opcja ta pozwala na zaawansowane formatowanie treści wiadomości e-mail (np. dodawanie tła, zmianę czcionki i jej koloru, itp.). Aby przejść do tego trybu edycji, kliknij przycisk “Tekst formatowany”, który umieszczony jest w górnym menu. Po kliknięciu, przycisk zostanie oznaczony jako aktywny.

webmailx04.jpg

Domyślne formatowanie wiadomości e-mail możesz zmienić klikając zakładkę “Konfiguracja”, a następnie “Parametry wyświetlania”.Pracując w trybie “Tekstu formatowanego” możesz edytować treść przy pomocy: pogrubienia, podkreślenia, różnych rodzajów i rozmiarów czcionek, wypunktowania, a nawet wstawiać grafiki i zdjęcia.
webmail55.jpg
Rys. Przykładowe narzędzia, z których możesz skorzystać podczas formatowania wiadomości e-mail.

Aby powrócić do formatowania tekstowego, ponownie kliknij klawisz “Tekst formatowany”.

Dodawanie załączników do tworzonej wiadomości e-mail

W górnym menu okna z wiadomością e-mail, na którą odpowiadasz, znajdziesz klawisze pozwalające na dodanie plików (załączników) do wiadomości e-mail. Dodatkowo możesz określić priorytet wiadomości e-mail.

webmail56.jpg

WAŻNE! Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o dodawaniu załączników do wiadomości za pomocą Starej Poczty home.pl.

Konfiguracja folderu wysłanych wiadomości e-mail

Stara Poczta.home.pl automatycznie zapisuje wysłane wiadomości e-mail w folderze “Poczta wysłana”. Ustawienie to możesz zmienić, klikając zakładkę “Konfiguracja”, a następnie “Parametry wyświetlania”. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak to zrobić.

Który przycisk należy kliknąć, aby wiadomość e-mail została wysłana?

Po ustaleniu wszystkich szczegółów użyj przycisku “Wyślij”, aby przesłać wiadomość e-mail do odbiorcy.

webmailx05.jpg

Jeśli zamiast wysłania użyjesz opcji “Zapisz”, to list zostanie zapamiętany w folderze “Kopie robocze”. Zapisana wiadomość e-mail będzie mogła zostać zmieniona i/lub wysłana w późniejszym terminie.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl