Jak skonfigurować konto zewnętrzne w Starej Poczcie home.pl

Informujemy, że opisana w tym artykule wersja serwisu Poczty home.pl nie jest już rozwijana oraz wkrótce zostanie wyłączona!

Zapraszamy do korzystania z nowej wersji serwisu Poczty home.pl dostępnej pod adresem www.poczta.home.pl. 
Logowanie do nowego serwisu przebiega analogicznie jak do tej pory - login/nazwa użytkownika to adres e-mail, hasło przypisane do konta pocztowego.

Dodatkowe informacje dot. przenoszenia danych pomiędzy serwisami poczty home.pl znajdziesz w bazie wiedzy - przeczytaj więcej o obsłudze i konfiguracji Nowej Poczty home.pl.

W home.pl możesz skonfigurować wiele skrzynek e-mail na jednym koncie poprzez Starą Pocztę home.pl. Dzięki tej możliwości możesz np. pobrać wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera pocztowego na skrzynkę e-mail w home.pl. W ten sposób w ramach jednego systemu pocztowego, możesz pobierać i przeglądać pocztę e-mail z wielu skrzynek e-mail.

WAŻNE! Funkcja konta zewnętrznego pozwala odbierać wiadomości e-mail z wielu kont pocztowych za pomocą jednego panelu Starej Poczty home.pl! Dzięki tej możliwości nie musisz przelogowywać się do wielu paneli obsługujących pocztę e-mail. Wystarczy, że zalogujesz się do jednego konta, z którego będziesz mógł odebrać wiadomości e-mail z innych kont (zewnętrznych).

Funkcja konta zewnętrznego jest najczęściej stosowana w celu:

 • odbierania wiadomości e-mail z kilku skrzynek e-mail na jednym koncie w home.pl.
 • przeniesienia wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl,
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przenieść wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl.
WAŻNE! Sugerujemy korzystanie z Poczty home.pl! Informacje na temat konfiguracji kont zewnętrznych w Poczcie home.pl znajdziesz pod tym adresem.

Jak utworzyć konto zewnętrzne?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Po zalogowaniu w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij zakładkę “Konfiguracja”.

  webmail022.png

 3. Następnie z listy dostępnych funkcji wybierz “Konta zewnętrzne”.

  webmail033.png

 4. Na następnym ekranie zostanie wyświetlona lista kont zewnętrznych. Kliknij przycisk “Dodaj element”, aby dodać nową zewnętrzną skrzynkę e-mail, z której zostaną pobrane wiadomości e-mail na Twoją skrzynkę e-mail w home.pl.
  WAŻNE! Napis “Brak elementów do wyświetlenia” oznacza, że nie dodałeś jeszcze żadnego konta zewnętrznego. Obecnie dodawane konto zewnętrzne będzie pierwszym.
  webmailx18.jpg
  Rys. Kliknij przycisk “Dodaj element”, który znajduje się w górnej części ekranu.
 5. Po kliknięciu przycisku “Dodaj element” wyświetlony zostanie formularz dodawania nowego konta zewnętrznego, który należy wypełnić według poniższej instrukcji:

  • Nazwa konta – jest to nazwa własna, która ma być pomocna podczas identyfikacji konta zewnętrznego w przyszłości, np. gdy będziesz posiadać już więcej kont zewnętrznych,
  • Adres serwera – w tym polu należy wpisać adres serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP), za pomocą którego wiadomości e-mail zostaną pobrane na skrzynkę e-mail w home.pl,
  • Typ serwera – określ typ serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP),
  • Nazwę użytkownika – wpisz w tym miejscu nazwę konta (login) do skrzynki e-mail utworzonej na zewnętrznym serwerze pocztowym,
  • Hasło – wpisz w tym polu hasło dostępu do zewnętrznej skrzynki e-mail.

  Podaj także:

  • Połączenie szyfrowane (SSL) – wybierz opcję “Tak”, jeśli jesteś pewien, że serwer obsługujący zewnętrzne konto obsługuje bezpieczne połączenia SSL,
  • Status konta – zaznacz opcję “włączone”, jeśli chcesz aby skrzynka e-mail w home.pl automatycznie pobierała wiadomości e-mail z zewnętrznego konta. Jeśli nie chcesz pobierać wiadomości w tym momencie, to zaznacz opcję “wyłączone”.
  webmail05.png
  Rys. Przykład formularza dodawania nowego konta zewnętrznego.
 6. Po zapisaniu zmian zostanie dodane nowe konto zewnętrzne. Pamiętaj, że konto zewnętrzne należy włączyć w jego ustawieniach, aby pobieranie wiadomości e-mail na skrzynkę e-mail w home.pl zostało rozpoczęte. Po utworzeniu i włączeniu konta zewnętrznego w Starej Poczcie home.pl, rozpocznie się proces przenoszenia wiadomości e-mail znajdujących się w katalogu skrzynka odbiorcza (INBOX). Jeśli chcesz zsynchronizować/przenieść wiadomości również z innych folderów pocztowych, skorzystaj z funkcji konta zewnętrznego w Poczcie home.pl.
  Możesz wyłączyć odbieranie wiadomości – zaznaczając opcję “Status konta: Wyłączone”.
  WAŻNE! Wiadomości e-mail nie są usuwane z konta źródłowego, z którego są pobierane.
Aplikacja pobiera wiadomości e-mail z zewnętrznych kont pocztowych maksymalnie co 45 minut, niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany do skrzynki e-mail w home.pl. Jeśli pobierasz pocztę e-mail z konta na serwerze IMAP lub POP3, to wiadomości e-mail zostaną pobrane tylko z folderu inbox (skrzynka odbiorcza).

 

Jeśli po kliknięciu przycisku “Zapisz” wyświetlony zostanie komunikat błędu, oznacza to, że mechanizm konta zewnętrznego nie może połączyć z wybraną skrzynką e-mail, np. z powodu podania błędnych danych autoryzacyjnych.
webmail06.png
Rys. Przykładowy komunikat błędu, który wyświetlany jest w górnej części ekranu.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl