Bardzo dobra jakość połączenia internetowego (ping)

Wyniki miernika jakości połączenia internetowego