Jak tworzyć reguły wiadomości w Starej Poczcie home.pl?

Informujemy, że opisana w tym artykule wersja serwisu Poczty home.pl nie jest już rozwijana oraz wkrótce zostanie wyłączona!

Zapraszamy do korzystania z nowej wersji serwisu Poczty home.pl dostępnej pod adresem www.poczta.home.pl. 
Logowanie do nowego serwisu przebiega analogicznie jak do tej pory - login/nazwa użytkownika to adres e-mail, hasło przypisane do konta pocztowego.

Dodatkowe informacje dot. przenoszenia danych pomiędzy serwisami poczty home.pl znajdziesz w bazie wiedzy - przeczytaj więcej o obsłudze i konfiguracji Nowej Poczty home.pl.

Za pomocą Starej Poczty home.pl możesz zarządzać regułami dla wiadomości przychodzących, które mogą funkcjonować przy danej skrzynce e-mail. Możesz dzięki nim określić zasady odbierania i przenoszenia korespondencji do odpowiednich katalogów w skrzynce odbiorczej. Reguły wiadomości e-mail są wskazane przy zarządzaniu dużą ilością korespondencji.

Przykład: za pomocą odpowiednich reguł poczta przychodząca może zostać np. automatycznie przeniesiona do konkretnego folderu, skasowana z serwera lub wyróżniona flagą.

Jak tworzyć reguły wiadomości za pomocą Starej Poczty home.pl?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, dla której chcesz utworzyć reguły wiadomości.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Po zalogowaniu kliknij zakładkę “Konfiguracja”, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.
 3. Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlone menu konfiguracji. Kliknij opcję menu “Reguły wiadomości”.
  mailreguly02.png
 4. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk “Dodaj element”, aby rozpocząć tworzenie nowej reguły wiadomości.
  mailreguly03.png
 5. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz dodawania nowej reguły dla wiadomości. W sekcji “Reguły” wpisz nazwę dla nowej reguły oraz określ czy ma być aktywna.

  mailreguly04.png

  WAŻNE! Nazwa reguły będzie wyświetlana tylko na Starej Poczcie home.pl. Nazwa reguły służy do identyfikacji odpowiedniej reguły w przyszłości, np. gdy większa ilość utworzonych reguł będzie utrudniać ich wyszukiwanie.
 6. W sekcji “Kryteria” określ kryteria, na których podstawie odpowiednie wiadomości będą objęte daną regułą.

  mailreguly05.png

  WAŻNE! Kryteria – warunki, które musi spełniać wiadomość e-mail, aby została objęta regułą.
  WAŻNE! Należy zdefiniować przynajmniej jedno kryterium, na podstawie którego wiadomości e-mail zostaną objęte regułą. Pamiętaj, że możesz również zdefiniować więcej kryteriów.
 7. W sekcji “Czynności” określ czynności, które mają zostać wykonane w momencie, gdy wiadomość e-mail będzie spełniała określone wcześniej kryteria.

  mailreguly06.png

  WAŻNE! Czynności – czynności wykonane w momencie, gdy wiadomość będzie spełniać określone wcześniej kryteria. Wiadomość może być oznaczona flagą, umieszczona w określonym folderze lub przesłana do określonego odbiorcy.
  Przykład: W sekcji “Czynności” określasz jakie operacje mają zostać wykonane na wiadomościach e-mail, które spełniają zdefiniowane wcześniej kryteria.
 8. Kliknij przycisk “Zapisz”, gdy skończysz edytować daną regułę.
  mailzapisz.png

Jak usunąć reguły wiadomości?

 1. Zaznacz wybraną regułę za pomocą opcji, która znajduje się po jej lewej stronie (tzw. checkbox).
 2. Po zaznaczeniu wybranej reguły, kliknij przycisk “Usuń”.
  regulymail01.png
  Rys. Zaznacz wybraną regułę i kliknij przycisk “Usuń”.
WAŻNE! Reguły wykonywane są w kolejności, w jakiej są wymienione na głównym ekranie sekcji “Reguły wiadomości”. Aby zmienić kolejność ich wykonywania, zaznacz wybraną regułę za pomocą opcji po lewej stronie (checkbox) i następnie skorzystaj z klawiszy “Przesuń w górę” lub “Przesuń w dół”, które znajdują się w górnym menu.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl