Jakie ustawienia mogę zmienić w opcji “Parametry wyświetlania”?

Informujemy, że opisana w tym artykule wersja serwisu Poczty home.pl nie jest już rozwijana oraz wkrótce zostanie wyłączona!

Zapraszamy do korzystania z nowej wersji serwisu Poczty home.pl dostępnej pod adresem www.poczta.home.pl. 
Logowanie do nowego serwisu przebiega analogicznie jak do tej pory - login/nazwa użytkownika to adres e-mail, hasło przypisane do konta pocztowego.

Dodatkowe informacje dot. przenoszenia danych pomiędzy serwisami poczty home.pl znajdziesz w bazie wiedzy - przeczytaj więcej o obsłudze i konfiguracji Nowej Poczty home.pl.

Po zalogowaniu się w Starej Poczcie home.pl do wybranej skrzynki e-mail masz możliwość edycji ustawień, które dotyczą również parametrów wyświetlania. Przykładowo, możesz wybrać wersję językową oraz zdefiniować ilość wiadomości e-mail lub kontaktów wyświetlanych na jednej stronie. Możliwe jest również zdefiniowanie domyślnego formatowania oraz wyświetlania wiadomości e-mail.

Jak przejść do ustawień parametrów wyświetlania?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, dla której chcesz zmienić ustawienia parametrów wyświetlania.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Po zalogowaniu kliknij zakładkę “Konfiguracja”, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.
 3. Po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlone menu konfiguracji. Kliknij opcję menu “Parametry wyświetlania”.
  parametrywyswietlabiamail.png

Jakie ustawienia mogę zmienić w opcji menu “Parametry wyświetlania”?

Po wybraniu opcji menu “Parametry wyświetlania” zostanie wyświetlony formularz, który służy do zmiany ustawień:

Sekcja “Parametry wyświetlania wiadomości”

 • Wyświetl wiadomości jako – za pomocą tej opcji możesz wybrać czy otwierane przez Ciebie wiadomości e-mail będą wyświetlane z uwzględnieniem HTML.
 • Formatuj nowe wiadomości jako – w tym miejscu możesz wybrać czy tworzone przez Ciebie wiadomości e-mail będą formatowane w postaci HTML. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o formatowaniu wiadomości e-mail.
 • Czytaj z użyciem czcionki – w tym miejscu możesz ustawić czcionkę o stałej szerokości lub proporcjonalnej (opcja ta dotyczy tylko podglądu wiadomości e-mail).
 • Twórz nową wiadomość – określ czy nowe wiadomości e-mail mają być tworzone w osobnym oknie.
  WAŻNE! Zaznacz opcję “W widoku głównym”, aby mieć możliwość wysyłania wiadomości e-mail do wybranych grup kontaktów. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o możliwości wysyłania wiadomości do zapisanych grup w Twoich kontaktach.

Sekcja “Opcje wyświetlania”

 • Automatycznie dodaj do Książki Adresowej adresatów, do których piszę – wybierz czy chcesz, aby adresaci wiadomości e-mail byli automatycznie dodawani do Książki Adresowej. Po włączeniu tej opcji, każdy adres e-mail (do którego napiszesz wiadomość) zostanie dodany do Twojej Książki Adresowej.
 • Automatycznie dodaj do Książki Adresowej adresatów, którym odpowiadam – wybierz czy chcesz, aby adresaci wiadomości e-mail byli automatycznie dodawani do Książki Adresowej. Po włączeniu tej opcji, każdy adres e-mail (któremu będziesz odpowiadał na wiadomość) zostanie dodany do Twojej Książki Adresowej.
  WAŻNE! Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o obsłudze kontaktów w Starej Poczcie home.pl.
 • Wytnij podpis przy odpowiadaniu (tylko podpis zaczynający się od “–“) – opcja ta służy do wycinania podpisów w wiadomościach e-mail, na które odpowiadasz. Pamiętaj, że podpis zostanie wycięty, gdy będzie zaczynał się od znaków “–“. Jeśli znaki te nie będą występować, to podpis nie zostanie automatycznie wycięty.
 • Umieść kopię wysłanej wiadomości w folderze “Poczta wysłana” – włączenie tej opcji powoduje, że każda wysłana wiadomość e-mail będzie umieszczana w folderze “Poczta wysłana”. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tej funkcji.
  WAŻNE! Domyślnie każda wiadomość e-mail, która została wysłana przez Starą Pocztę home.pl jest zapisywana w folderze “Poczta wysłana”. W ten sposób możesz w każdej chwili zweryfikować historię korespondencji e-mail.

Sekcja “Wygląd”

 • Wyświetlaj obrazki zewnętrzne – określ w jakich sytuacjach chcesz wyświetlać obrazki zewnętrzne, które dodawane są do odebranych przez Ciebie wiadomości e-mail.
 • Ilość wiadomości na stronie – określ ile chcesz wyświetlać wiadomości e-mail na jednej stronie skrzynki odbiorczej. Funkcja jest przydatna, jeśli otrzymujesz w ciągu jednego dnia dużą ilość korespondencji.
 • Ilość kontaktów na stronie – określ ile chcesz wyświetlać kontaktów na jednej stronie Książki Adresowej.
WAŻNE! Jeśli szukasz aplikacji do obsługi poczty e-mail w wersji angielskiej, skorzystaj z Poczty home.pl, która umożliwia pracę w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o Poczcie home.pl.
cp80.jpg
Rys. Ustawienia, które są dostępne po kliknięciu opcji menu “Parametry wyświetlania”.

Po kliknięciu przycisku “Zapisz”, wprowadzone ustawienia zostaną natychmiast zaktualizowane.

mailzapisz.png
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl