Kim jest Inspektor Ochrony Danych powołany w home.pl?

Firma home.pl powołała Inspektora Ochrony Danych (ang. DPO – Data Protection Officer), którego zadania zostały określone w ustawodawstwie europejskim. Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swojej misji: jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez home.pl w zakresie przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami. 

Inspektor Ochrony Danych w home.pl jest ekspertem czuwającym nad wypełnianiem przepisów dotyczących ochrony danych.
Inspektor Ochrony Danych w home.pl pełni swoją rolę w sposób całkowicie autonomiczny i z zachowaniem pełnej neutralności. Doradza pracownikom oraz kadrze zarządzającej w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi regularną edukację oraz szkolenia dla pracowników grupy, odpowiada na ich pytania dotyczące prywatności, wdraża zasady “privacy by design” oraz “privacy by defaut”, w szczególności w przypadku nowych ofert dla klientów, ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organami nadzorczymi.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl