Kim jest Inspektor Ochrony Danych powołany w home.pl?

Najlepszy hosting dla stron WWW

W grupie home.pl utworzone zostało stanowisko i powołany na nie został Inspektor Ochrony Danych (ang. DPO – Data Protection Officer). Inspektor Ochrony Danych (polski skrót IODO) jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez home.pl w zakresie przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami.

home.pl powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Marta Maciejuk-Cierpiszewska
e-mail: iodo@home.net.pl

oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Ewa Oleksy
e-mail: iodo@home.net.pl

Inspektor Ochrony Danych (IODO) w home.pl jest ekspertem nadzorującym wypełnianie przepisów dotyczących ochrony danych w całej firmie. Inspektor Ochrony Danych w home.pl pełni swoją rolę w sposób całkowicie autonomiczny i z zachowaniem pełnej neutralności. Doradza też pracownikom oraz kadrze zarządzającej w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązkiem Inspektora Ochrony Danych jest również prowadzenie szkoleń oraz regularna edukacja pracowników, wdrażanie zasad znanych jako “privacy by design” oraz “privacy by defaut”, w szczególności w przypadku etapu projektowania nowych usług, produktów oraz innych ofert dla klientów. Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny również za relacje z organami nadzorczymi.

Jak wygląda przykładowaumowa powierzenia przetwarzania danych?

Przykład wygenerowanej Umowy powierzenia przetwarzania danych znajdziesz pod tym adresem.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie