Menu dla restauracji – sekcje i produkty

Po stworzeniu struktury menu oraz dodaniu produktów, konieczne jest dodanie do utworzonej strony WWW modułów Menu oraz Sekcje Menu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak wyświetlić menu i produkty na stronie WWW.

Video poradnik: konfiguracja modułu Menu

W poniższym filmie, zaprezentowaliśmy proces wstawiania modułu oraz jego konfiguracji.

Tworzenie i edycja struktury menu

 1. Po lewej stronie ekranu kliknij sekcję Menu. Znajdujesz się w kreatorze tworzenia struktury menu.

  widok_menu.png

 2. Kliknij Dodaj sekcję, aby stworzyć pierwszy poziom menu, np. śniadania, obiady, kolacje, napoje.

  dodaj sekcje.png

  • Dodaj nazwę sekcji – główna nazwa sekcji widoczna w menu, pole obowiązkowe,

  • Opis – krótki opis wybranej sekcji, widoczny w menu, pole nieobowiązkowe,

  • Adnotacja – uwagi dot. wybranej sekcji, widoczne w menu, pole nieobowiązkowe.

  • Aktywna – zaznacz, jeśli sekcja ma być widoczna na stronie WWW.

 3. Zatwierdź wpis klikając Zapisz sekcję lub cofnij klikając Anuluj.

 4. Po utworzeniu struktury pierwszego poziomu, kliknij w górnej części ekranu na wybraną sekcję aby przejść do jej edycji.

 5. Kliknij Dodaj podsekcję, aby utworzyć drugi poziom struktury, np. dla sekcji napoje, podsekcje soki, herbaty, kawy, drinki.

  dodaj_podsekcje.png

  • Wyróżnij tę sekcję – zaznacz, jeśli chcesz aby wybrana podsekcja została dodatkowo wyróżniona, np. innym kolorem tła.

   dodaj_podsekcje2.png

 6. Zatwierdź wpis klikając Zapisz podsekcję lub cofnij klikając Anuluj.

Dodawanie podsekcji i produktów odbywa się w ramach wybranej sekcji. Jeśli dodałeś podsekcję (drugi poziom menu) do sekcji głównej (pierwszy poziom menu) potwórz w/w czynności dla pozostałych sekcji głównych, tworząc unikalną strukturę menu.

Dodawanie produktu i jego edycja

 1. W górnej części ekranu na lewo od przycisku Dodaj sekcję, zobaczysz utworzone sekcje (pierwszy poziom menu). Kliknij wybraną sekcję aby przejść do jej edycji – dodawania produktów.

  Celem utworzenia całej struktury menu, produkty dodaje się w pierwszej kolejności do wybranej sekcji, a następnie grupuje się je w podsekcje. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak grupować produkty w wybrane sekcje i podsekcje.
 2. Kliknij przycisk Dodaj przedmiot aby utworzyć pierwszy produkt w menu:

  dodaj_produkt.png

  • Dodaj nazwę przedmiotu – nazwa oferowanego produktu, pole obowiązkowe

  • Dodaj opis przedmiotu – krótki opis produktu, pole nieobowiązkowe,

  • Dodaj cenę – cena produktu, pole nieobowiązkowe,

  • Aktywna – zaznacz, jeśli produkt ma być widoczny na stronie,

  • Wyróżnij ten przedmiot – zaznacz, jeśli chcesz aby wybrany produkt został dodatkowo wyróżniony, np. innym kolorem tła,

  • Opcje – dodatkowe parametry produktu, np. ostre/łagodne, wegetariańskie itp.,

  • Opcje –> Odżywianie – dodatkowe informacje o produkcie, składnikach itp.,

  • Dodaj obraz – dodaj zdjęcie produktu.

 3. Zatwierdź wpis klikając Zapisz przedmiot lub cofnij klikając Anuluj.

 4. Dodane produkty pojawią się na liście, wraz z utworzonymi podsekcjami.

Grupowanie produktów, zmiana kolejności w menu

 1. Dodane podsekcje i produkty będą widoczne na liście po wejściu w wybraną sekcję, górny pasek ekranu.

 2. Po lewej stronie ekranu kliknij Zmień kolejność. Przy każdej podsekcji i produkcie pojawi się ikona ze strzałkami.

  zmien_kolejnosc1.png

 3. Złap ikonę ze strzałkami a następnie przeciągnij produkt w górę i w dół. Upuść produkt w wybranej lokalizacji.

  zmien_kolejnosc2.png

  Dodane produkty mogą znajdować się bezpośrednio w wybranej sekcji lub podsekcji. Łapiąc i przeciągając produkty po strukturze menu, możesz zmieniać ich położenie. Produkty, które nie zostaną dołączone do żadnej podsekcji, staną się produktami nadrzędnymi, wyświetlanymi na początku każdej sekcji głównej.
 4. Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając Wyjdź ze zmiany kolejności. Jeśli chcesz anulować edycję, złap ponownie wybrane produkty i umieść na początku listy.

  Menu może zawierać maksymalnie 3 poziomy: sekcję główną (1 poziom) z produktami i podsekcjami, podsekcję (2 poziom) z produktami oraz produkty (3 poziom) w podsekcji. Twórz sekcje i podsekcje dodając do nich produkty. Nie umieszczaj podsekcji w innych podsekcjach.
 5. Jeśli chcesz zmienić kolejność produktów i podsekcji, możesz w każdej chwili wrócić do ustawień menu.

Ukrywanie sekcji, podsekcji i produktów

Jeśli jesteś w trakcje tworzenia menu, ale chcesz je częściowo już udostępnić użytkownikom strony lub wprowadzasz np. produkty sezonowe, możesz po utworzeniu struktury menu i listy produktów, ukryć je, bez kasowania. Ukrywanie obejmuje całe sekcje wraz z podsekcjami i produktami, wybrane podsekcje wraz z produktami oraz pojedyncze produkty.

 1. Po lewej stronie ekranu kliknij sekcję Menu. Znajdujesz się w kreatorze tworzenia/zarządzania strukturą menu.

 2. Przejdź do wybranej sekcji klikając w jej nazwę na lewo od przycisku Dodaj sekcję:

  ukrywanie.png

  • Ukrywanie sekcji – kliknij nazwę sekcji pod przyciskiem Dodaj sekcję. Odznacz pole Aktywna i zapisz zmiany – Zapisz sekcję.

  • Ukrywanie podsekcji – kliknij nazwę podsekcji, Odznacz pole Aktywna i zapisz zmiany – Zapisz sekcję.

  • Ukrywanie produktu – kliknij nazwę produktu, Odznacz pole Aktywna i zapisz zmiany – Zapisz przedmiot.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl