Obsługa kontaktów w Starej Poczcie home.pl

Opisywana w tym artykule wersja aplikacji Poczty home.pl nie jest już rozwijana!

Sugerujemy korzystanie z Poczty home.pl! 
Jak zarządzać listą kontaktów e-mail w Poczcie home.pl? 
Podczas korzystania ze Starej Poczty home.pl możesz posługiwać się książką adresową, która zapamięta dla Ciebie najważniejsze adresy e-mail. W zakładce “Kontakty” możesz w prosty sposób katalogować wszystkich Twoich korespondentów.
webmailx13.jpg
Rys. Przykładowa lista kontaktów na Starej Poczcie home.pl (kliknij, aby powiększyć).
Wprowadzone adresy e-mail możesz wykorzystać przy tworzeniu nowej lub przy odpowiadaniu na otrzymaną wiadomość e-mail. Aby to uczynić podczas odpowiadania lub tworzenia wiadomości e-mail kliknij odpowiedni przycisk przy polu, do którego chcesz dodać adresata (np. “Do”, “Kopia” lub “Ukryta kopia”). W wyświetlonym oknie wybierz adresata i kliknij przycisk “Zapisz”. Możesz wybrać więcej niż jeden kontakt.

webmail22.jpg

Możesz również wysłać wiadomość do danego kontaktu bezpośrednio z listy kontaktów. W tym celu skorzystaj z menu kontekstowego – kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym kontakcie i wybierz opcję “Napisz” – lub zaznacz wybrane kontakty i kliknij klawisz “Napisz” w górnym menu.

webmailx14.jpg

W górnym menu znajdziesz również pole wyszukiwarki, pozwalające w łatwy sposób odnaleźć szukane kontakty. Wpisz wyszukiwane słowo w polu wyszukiwarki i kliknij “Szukaj”. Wyświetlone zostaną kontakty zawierające wyszukiwane słowo. Aby powrócić do widoku wszystkich kontaktów kliknij na zakładkę “Kontakty”, która znajduje się z lewej strony ekranu.

webmail24.jpg

Zarządzanie grupami kontaktów

Książka adresowa ma strukturę otwartą, z możliwością tworzenia folderów i podfolderów kontaktów i umieszczania w każdym z nich odpowiednich wpisów. Domyślnie wszystkie kontakty znajdują się w folderze głównym (widocznym jako “wszystkie kontakty”). Pamiętaj, że możesz również tworzyć własne foldery, co pomoże Ci utrzymać porządek w kontaktach. Foldery kontaktów oznaczane są jako “Grupy kontaktów”.

Jak stworzyć nowy folder kontaktów?

 1. Kliknij przycisk oznaczony znakiem “+” w zakładce “Zarządzaj grupami” lub wybierz zakładkę “Zarządzaj grupami”.

  webmail26.jpg

 2. Następnie w górnym menu kliknij przycisk “Dodaj element”.

  webmailx15.jpg

 3. Wprowadź nazwę nowej grupy – maksymalnie 255 znaków.

  webmail28.jpg

 4. Dodaj nową grupę klikając na przycisk “Zapisz”.
  WAŻNE! Nowa grupa kontaktów pojawi się w strukturze folderów, która widoczna jest nad zakładką “Zarządzaj grupami”.

  webmail29.jpg

Jak wysyłać wiadomości e-mail do wybranych grup kontaktów?

Jeżeli chcesz przesłać wiadomość e-mail do wybranych użytkowników z grup kontaktów, kliknij ikonę pola “Do” i dodawaj kolejnych adresatów (ich adresy e-mail muszą być uprzednio umieszczone w “Kontaktach”).
Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak dodać nowy kontakt.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak wysłać wiadomość do wybranych użytkowników z grup kontaktów.

Zarządzanie pojedynczymi kontaktami

Aby dodać nowy kontakt:

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, dla której chcesz dodać nowy kontakt.
 2. Kliknij zakładkę “Kontakty”, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.

  webmail022.png

 3. Kliknij przycisk “Dodaj kontakt”, który znajduje się w górnej części ekranu.

  webmailx16.jpg

 4. Wprowadź dane ogólne dla nowego kontaktu.
  Wymagane jest podanie przynajmniej adresu e-mail i wyświetlanej nazwy kontaktu.

  webmail31.jpg

 5. Alternatywnie możesz wprowadzić również dane teleadresowe dla nowego kontaktu.
  Wypełnienie poniższych pól nie jest wymagane.

  webmail32.jpg

 6. Możesz również wprowadzić dane firmowe kontaktu.
  Wypełnienie poniższych pól nie jest wymagane.

  webmail33.jpg

 7. Możesz również wprowadzić informacje dodatkowe dotyczące kontaktu.
  Wypełnienie poniższego pola nie jest wymagane.

  webmail34.jpg

 8. Wybierz grupę, do której nowy kontakt ma zostać przypisany.

  webmail35.jpg

 9. Zakończ edycję klikając przycisk “Zapisz”.
  webmail36.jpg

  Nowy kontakt zostanie dodany do wybranej grupy. Jeśli wybierzesz “brak” podczas definiowania grupy dla kontaktu, to nowy wpis zostanie dodany do foldera głównego dla kontaktów.

  Usunięcie kontaktu możliwe jest przez jego zaznaczenie na liście (za pomocą tzw. checkboxa) i kliknięcie klawisza “Usuń kontakt”.

Jak edytować dodany wcześniej kontakt?

 1. Kliknij opcję menu “Kontakty”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  kontaktymail.jpg
 2. Na ekranie zostanie wyświetlona lista Twoich kontaktów. Kliknij nazwę wyświetlaną wybranego kontaktu, dla którego chcesz zmienić dane.
  kontaktymail2.jpg
 3. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który pozwala wprowadzić zmiany w wybranym kontakcie. Po wprowadzeniu zmian, kliknij przycisk “Zapisz”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  kontaktymail3.jpg

Kontakty możesz umieszczać w odpowiednich folderach (grupach) na dwa sposoby:

  • Poprzez wybór grupy, w której chcesz umieścić kontakt podczas dodawania nowego kontaktu.

webmail35.jpg

 • Poprzez zaznaczenie kontaktu i następnie wybór grupy, do której ma zostać przeniesiony wybrany kontakt. Operacje przenosin lub kopii kontaktu możesz wykonać po wyświetleniu zawartości wybranej grupy kontaktów.

  webmailx17.jpg

Eksport oraz import bazy kontaktów

Dane znajdujące się w książce adresowej możesz w prosty sposób wymieniać pomiędzy Starą Pocztą home.pl, a np. innym programem do obsługi poczty (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat). W tym celu użyj opcji “Import” lub “Eksport”.

Jak zaimportować listę kontaktów do Starej Poczty home.pl?

 1. Kliknij zakładkę “Kontakty”, która znajduję się w lewym dolnym rogu ekranu.

  webmail022.png

 2. Kliknij przycisk “Import”, który znajduje się w górnej części ekranu.

  webmailx16.jpg

 3. Kliknij przycisk “Przeglądaj…” i wskaż na dysku twardym komputera plik z bazą kontaktów.

  webmail38.jpg

 4. Wybierz format pliku dla aplikacji, z której importujesz książkę adresową.

  webmail39.jpg

 5. Zaznacz opcje dodatkowe:
  • Dopisz dane zawarte w pliku do istniejącej bazy – jeśli chcesz uzupełnić już istniejącą bazę o nowe pozycje,
   WAŻNE! Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, to obecne kontakty w bazie Starej Poczty home.pl zostaną usunięte i następnie zastąpione kontaktami, które są zawarte w importowanym pliku.
  • Pierwsza linia pliku zawiera nazwy pól – zaznacz jeśli w pierwszej linii pliku .CSV znajdują się nazwy (ułatwiają katalogowanie kontaktów).
   Jeśli masz niedogodności z importem bazy kontaktów z programu do obsługi poczty (np. Microsoft Outlook) to zaznacz tą opcję jako aktywną.

  webmail40.jpg

 6. Kliknij przycisk “Zapisz”, aby rozpocząć proces importowania bazy kontaktów do Starej Poczty home.pl.

  webmail36.jpg

Jak wyeksportować bazę kontaktów ze Starej Poczty home.pl?

 1. Kliknij zakładkę “Kontakty”, która znajduję się w lewym dolnym rogu ekranu.

  webmail022.png

 2. Kliknij przycisk “Eksport”, który znajduje się w górnej części ekranu.

  webmailx16.jpg

 3. Wybierz aplikację, dla której chcesz wyeksportować kontakty i kliknij klawisz “Zapisz”.
  Jeśli chcesz przenieść książkę adresową do Poczty home.pl, wybierz format pliku “Nowa poczta home.pl (Open-Xchange)”. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przenieść bazę kontaktów do Poczty home.pl.

  poczta-nowa2

 4. Po kliknięciu przycisku “Zapisz” zostaniesz poproszony o wskazanie miejsca na dysku twardym komputera, w którym zostanie zapisany wyeksportowany plik z kontaktami.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl