Płatności – Jak opłacić fakturę lub usługę?

Wprowadzenie

W Panelu home.pl w sekcji „Płatności” możesz opłacić nieopłaconą fakturę lub wybraną usługę. W ten sposób możesz przedłużyć abonament dla:

 • tylko wybranych usług, które chcesz przedłużyć,
 • wszystkich Twoich usług widocznych na PRO FORMIE.
WAŻNE! Aby móc opłacać usługi musisz zalogować się do Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować do Panelu home.pl.

Jak opłacić nieopłaconą PRO FORMĘ z poziomu Panelu home.pl?

 1. Zaloguj się w Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
  • Kliknij tutaj, aby przeczytać jak zalogować się do Panelu home.pl.
 2. Kliknij opcję menu „Płatności”.
 3. Następnie kliknij podmenu „Faktury nieopłacone”, aby wyświetlić wszystkie wygenerowane PRO FORMY.

  1.png

 4. Wybierz PRO FORMĘ do opłacenia i kliknij przycisk „Opłać”. Spowoduje to rozpoczęcie procesu płatności online.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak opłacić usługę metodą płatności online.

Jak opłacić tylko jedną wybraną usługę z poziomu Panelu home.pl?

 1. Zaloguj się w Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
  • Kliknij tutaj, aby przeczytać jak zalogować się do Panelu home.pl.
 2. Kliknij opcję menu „Płatności”.
 3. Następnie kliknij podmenu „Usługi nieopłacone”, aby wyświetlić wszystkie usługi do opłacenia.
  WAŻNE! Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, jeśli chcesz wykonać płatność online dla usługi, której okres abonamentowy jeszcze nie upłynął, czyli jest dłuższy niż 28 dni. Po autoryzacji klienta zostanie wygenerowana PRO FORMA dla wybranej usługi, co umożliwi rozpoczęcie płatności elektronicznej w Panelu home.pl.

  2.png

 4. Wybierz odpowiednią usługę do opłacenia i kliknij przycisk „Opłać”. Spowoduje to rozpoczęcie procesu płatności online.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak opłacić usługę metodą płatności online.

Czy mogę przedłużyć ważność usługi za pomocą standardowego przelewu bankowego?

Usługi home.pl możesz opłacić tradycyjnym przelewem bankowym, wpłacając pieniądze na unikalny numer rachunku, który wyświetlony jest w Panelu home.pl. Unikalny numer rachunku znajdziesz w opcji menu „Pulpit”, w sekcji „Płatności”.

Więcej informacji o przedłużaniu ważności za pomocą standardowego przelewu znajdziesz pod tym adresem.

WAŻNE! Unikalny numer rachunku bankowego, na który możesz dokonywać wpłat za usługi znajduje się również na Fakturze VAT PRO FORMA.

WAŻNE! Umieść w tytule przelewu nazwę opłacanej usługi lub numer PRO FORMY. Przykładowy tytuł przelewu: usługa „jan.kowalski” PRO/144811/2011.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl