Profil – Historia logowań

Wprowadzenie

W Panelu home.pl w opcji menu „Profil” w podopcji menu „Historia logowań” dostępna jest lista ostatnich 10 logowań do Panelu home.pl (wyświetlana jest lista logowań do usługi, do której w danym momencie jesteś zalogowany).
Historia logowań wskazuje 10 ostatnich logowań (udanych i nieudanych) do usługi, do której aktualnie jesteś zalogowany. Ze względu na specyfikę procesu logowania (loginem do Panelu Administracyjnego może być nazwa każdej posiadanej w home.pl usługi) celem sprawdzenia historii logowań do pozostałych usług, wymagane jest przelogowanie się.Wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie, podając jako login nazwę usługi, której historię logowań chcesz sprawdzić. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o uprawieniach poszczególnych usług.

Historia logowań pozwala określić datę, godzinę poszczególnych logowań oraz adresy IP, z których logowania miały miejsce. Historia logowań wskazuje ile było niepoprawnych logowań podczas ostatnich 10 prób logowania do Panelu home.pl danej usługi.

Jak sprawdzić historię logowań?

  1. Zaloguj się w Panelu home.pl do wybranej usługi, dla której chcesz sprawdzić historię logowania.
  2. Kliknij opcję menu „Profil”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  3. Kliknij podopcję menu „Historia logowań”, aby wyświetlić historię 10 ostatnich logowań do usługi, do której zostałeś zalogowany.

host.png

WAŻNE! Czerwona ikona wykrzyknika w historii logowań oznacza błędną autoryzację Klienta. Oznacza to, że zostało podane błędne hasło podczas logowania.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl