Profil – Moje dane

Wprowadzenie

Opcja menu „Profil” -> podopcja „Moje dane”, która znajduje się po lewej stronie Panelu home.pl umożliwia:
 • zmianę danych abonenta, takich jak: ulica, numer lokalu, miejscowość, kraj. Aktualizacja tych danych powoduje zmianę danych adresowych nabywcy, które są widoczne na fakturach PRO FORMA oraz VAT.
  WAŻNE! Zmiana takich danych jak: status prawny, imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP możliwa jest podczas procedury cesji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o cesji.
 • zmianę adresu do korespondencji,
 • zmianę ustawień publikacji danych abonenta domeny w bazie WHOIS (dotyczy domen .pl zarejestrowanych na dane osoby fizycznej),
 • zmianę ustawień dla faktur elektronicznych.
WAŻNE! Jeśli chcesz zmienić dane osób kontaktowych (np. reprezentanta usługi lub dla kontaktu technicznego), to więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
WAŻNE! Zmiana nazwy firmy (gdy REGON i NIP pozostają bez zmian) możliwa jest po autoryzacji Klienta oraz jest operacją bezpłatną.

Zmiana danych abonenta

Aby zmienić dane abonenta w Panelu home.pl, wykonuj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu „Profil”, która znajduje się po lewej stronie wyświetlonego ekranu.
  profil012.jpg
 3. Kliknij podopcję menu „Moje dane”, aby wyświetlić dane Twojego profilu.
  mojedane012.jpg
 4. Kliknij przycisk „Zmień dane abonenta”, aby rozpocząć edycję danych.

  prof1.png

 5. Na wyświetlonym ekranie możesz zmienić następujące dane abonenta:
  • Ulica, numer domu/mieszkania,
  • Kod pocztowy oraz miejscowość,
  • Kraj,
  • NIP (jeśli nie został wcześniej wprowadzony).
  WAŻNE! Status prawny, imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP (dla firmy) możesz zmienić tylko za pomocą cesji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu cesji.
  prof4.png
 6. Po wprowadzeniu poprawnych danych zaznacz wymagane pole „Przetwarzanie danych osobowych” i opcjonalnie kolejne pola. Zachęcamy do zaznaczenia dwóch ostatnich pól, dzięki czemu będziesz otrzymywał tylko e-faktury. Chroń lasy razem z nami.

  WAŻNE! W sekcji „Dane Abonenta usługi” należy wpisać prawidłowy adres zamieszkania (w przypadku osoby prywatnej) lub adres siedziby firmy (w przypadku firmy). Pamiętaj, że podczas korzystania z usług home.pl, jesteś zobowiązany do podania poprawnego i aktualnego miejsca zamieszkania lub adresu siedziby firmy.
 7. Aby potwierdzić, kliknij zielony przycisk „Zapisz”. Wprowadzone zmiany w Twoim profilu zostaną przesłane do Biura Obsługi Klienta w celu ich weryfikacji przez pracownika home.pl. Dopiero po akceptacji zmiany staną się widoczne w Panelu home.pl.
  WAŻNE! Pamiętaj, że zmiana danych kontaktowych abonenta, np. ulicy, numeru lokalu, miejscowości lub adresu korespondencyjnego będzie równoznaczna ze zmianą danych adresowych, które drukowane są na fakturach PRO FORMA oraz VAT.

Zmiana danych do korespondencji

Aby zmienić dane do korespondencji w Panelu home.pl, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się w Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
  2. Kliknij opcję menu „Profil”, która znajduje się po lewej stronie wyświetlonego ekranu.
   profil012.jpg
  3. Kliknij podopcję menu „Moje dane”, aby wyświetlić dane Twojego profilu.
   mojedane012.jpg
  4. Kliknij przycisk „Zmień dane abonenta”, aby zmienić dane do korespondencji.

   prof1.png

WAŻNE! Zmiana danych do korespondencji jest równoznaczna ze zmianą adresu, na który wysyłane są faktury VAT oraz PRO FORMA. W przypadku, jeśli zmieniłeś adres, a nie wprowadziłeś adresu do korespondencji, to w polu nabywca na fakturze VAT i/lub PRO FORMA będą widoczne zaktualizowane dane (adres, miejscowość, kod pocztowy).
 1. Na wyświetlonym ekranie w sekcji „Adres do korespondencji” podaj dane korespondencyjne. Pod podany adres korespondencyjny będą dostarczane wszelkie przesyłki wychodzące z home.pl, np. PRO FORMY oraz faktury VAT w wersji papierowej.

  prof4.png

 2. Po wprowadzeniu poprawnych danych zaznacz wymagane pole „Przetwarzanie danych osbowych” i opcjonalnie kolejne pola. Zachęcamy do zaznaczenia dwóch ostatnich pól, dzięki czemu będziesz otrzymywał tylko e-faktury. Chroń lasy razem z nami.
 3. Aby potwierdzić, kliknij zielony przycisk „Zapisz”. Wprowadzone zmiany w Twoim profilu zostaną przesłane do Biura Obsługi Klienta w celu ich weryfikacji przez pracownika home.pl. Dopiero po akceptacji zmiany staną się widoczne w Panelu home.pl.

Wysyłka faktur tylko w wersji elektronicznej

Aby włączyć lub wyłączyć otrzymywanie faktur VAT i PRO FORM w wersji elektronicznej, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się w Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu „Profil”, która znajduje się po lewej stronie wyświetlonego ekranu.
  profil012.jpg
 3. Kliknij podopcję menu „Moje dane”, aby wyświetlić dane Twojego profilu.
  mojedane012.jpg
 4. Kliknij przycisk „Zmień dane abonenta”, aby przejść do edycji ustawień profilu.

  prof1.png

 5. Włącz lub wyłącz opcję e-faktura odpowiednio zaznaczając obydwa pola dotyczące zgody na wysyłkę faktur VAT oraz PRO FORM w formie elektronicznej.

  prof4.png

 6. Po zapisaniu zmian dotyczących e-faktury zostaniesz poproszony o dodatkowe potwierdzenie swojej decyzji o zmianie ustawień.

  alert.png

 7. Po potwierdzeniu decyzji, ustawienia dotyczące e-faktury zostaną zapisane.

  WAŻNE! Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej informacji na temat e-faktury w home.pl.

Publikacja danych abonenta domeny .pl w bazach WHOIS

W przypadku domen *.pl zarejestrowanych na dane osoby fizycznej istnieje możliwość zablokowania publikacji danych abonenta w bazie WHOIS. Pamiętaj, że w przypadku domen *.pl zarejestrowanych na firmę dane abonenta są automatycznie publikowane w bazie WHOIS i niemożliwe jest ich ukrycie.

 

Aby zmienić ustawienia publikacji danych abonenta domeny *.pl w bazie WHOIS, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się w Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu „Profil”, która znajduje się po lewej stronie wyświetlonego ekranu.
  profil012.jpg
 3. Kliknij podopcję menu „Moje dane”, aby wyświetlić dane Twojego profilu.
  mojedane012.jpg
 4. Kliknij przycisk „Zmień dane abonenta”, aby przejść do edycji ustawień profilu.
  prof1.png
 5. Na dole wyświetlonego ekranu zaznacz lub odznacz pole „Zgoda na publikację danych w bazach WHOIS”, która spowoduje włączenie lub wyłączenie publikacji danych abonenta w bazie WHOIS.

  prof3.png

 6. Po kliknięciu przycisku „Zapisz”, ustawienia dotyczące publikacji danych abonenta w bazie WHOIS zostaną natychmiast aktualizowane.
WAŻNE! W celu ukrycia danych abonenta dla domen globalnych (.com, .net, .org, .biz, .info) prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Aby potwierdzić, kliknij zielony przycisk „Zapisz”. Wprowadzone zmiany w Twoim profilu zostaną przesłane do Biura Obsługi Klienta w celu ich weryfikacji przez pracownika home.pl. Dopiero po akceptacji zmiany staną się widoczne w Panelu home.pl.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl