Pulpit – sekcja Płatności

Wprowadzenie

„Pulpit” to podstawowa opcja menu Panelu home.pl, która została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić Ci zarządzanie usługami i udostępnić niezbędne informacje i funkcjonalności w jednym miejscu za jednym kliknięciem myszy.
pulpitpanel.jpg
Możesz tu sprawdzić najistotniejsze informacje o swoich usługach oraz płatnościach, zobaczysz dane osób kontaktowych, a także będziesz mógł wykonać najbardziej istotne operacje, np. zmienić hasło lub konfiguracje dla wybranej usługi.

Poradnik wideo – Krótki opis opcji menu Pulpit w Panelu home.pl

Sekcja Płatności

panel3.jpg
Rys. Przykładowa zawartość sekcji „Płatności”, która znajduje się na Pulpicie w Panelu home.pl.
W sekcji „Płatności” wyświetlane są informacje o nieopłaconych fakturach PRO FORMA, które zostały wygenerowane dla Twoich usług, których okres abonamentowy właśnie się kończy.

 

Dodatkowo w sekcji tej możesz zweryfikować Twój unikalny numer konta bankowego, na który powinna być wpłacana należność za usługi wykupione w home.pl.
WAŻNE! Każdy Klient home.pl ma przyporządkowany indywidualny numer konta bankowego, na podstawie którego jednoznacznie identyfikowane są wszystkie wpłaty. Prosimy o dokonywanie przelewów tylko na wskazany numer rachunku.

Kwota do opłacenia jest to suma wszystkich nieopłaconych PRO FORM.

Za pomocą jednego kliknięcia myszki możesz przejść do:

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl