Pulpit – sekcja Usługi

Wprowadzenie

„Pulpit” to podstawowa opcja menu Panelu home.pl, która została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić Ci zarządzanie usługami i udostępnić niezbędne informacje i funkcjonalności w jednym miejscu za jednym kliknięciem myszy.
pulpitpanel.jpg
Możesz tu sprawdzić najistotniejsze informacje o swoich usługach oraz płatnościach, zobaczysz dane osób kontaktowych, a także będziesz mógł wykonać najbardziej istotne operacje, np. zmienić hasło lub konfiguracje dla wybranej usługi.

Poradnik wideo – Krótki opis opcji menu Pulpit w Panelu home.pl

Sekcja Usługi

  panel2.jpg

Rys. Przykładowa zawartość sekcji „Usługi”, która znajduje się na Pulpicie w Panelu home.pl

W sekcji „Usługi” wyświetlone są informacje o wszystkich Twoich usługach zakupionych w home.pl. Wyświetlone są informacje na temat:

  • ilości Twoich usług poukładanych według typu,
  • ilości usług, dla których dobiega końca opłacony abonament.
Czerwona ikona wykrzyknika oznacza, że została już wygenerowana PRO FORMA dla usług, których okres abonamentowy dobiega końca. Ma to na celu przypomnienie o zbliżająceym się terminie płatności.

Dodatkowo za pomocą jednego kliknięcia myszki możesz przejść do:

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl