RODO – odpowiedzi na najczęstsze pytania

Poniższy artykuł dotyczy wyłącznie regulacji RODO w sklepie internetowym home.pl. Szczegółowe informacje dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych w home.pl oraz na innych usługach znajdziesz pod adresem pomoc.home.pl/rodo

Czym są dane osobowe wg RODO?

Są nimi informacje o osobie fizycznej, którą w sposób pośredni lub bezpośredni można zidentyfikować np. przy pomocy identyfikatora, którym może być imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres IP, dane lokalizacyjne albo inne czynniki określające tożsamość osoby. Przetwarzanie danych to wszystkie operacje związane z danymi osobowymi. Przykładem jest: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, dopasowania, przeglądania jak i usuwanie czy niszczenie.

Czy home.pl udostępnia umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO?

Dowiedz się więcej o regulacjach RODO w home.pl – kliknij tutaj.

Czy w związku z RODO muszę zgłaszać dane do jakiegoś urzędu?

Po wejściu w życie RODO ustanie obowiązek zgłaszania danych osobowych do GIODO. Trzeba będzie jednak prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i udostępniać go w przypadku ew. kontroli ze strony GIODO.

Czy home.pl  udostępnia przykładowe treści do zgód marketingowych do mojego sklepu?

Zgody marketingowe to kwestia indywidualna dla każdego sklepu i różnych branż. Trudno przyjąć takie same zgody dla wszystkich sklepów. Domyślnie w naszym oprogramowaniu jest obowiązkowa zgoda na akceptację regulaminu. Inne zgody administrator sklepu powinien wprowadzić we własnym zakresie. Polecamy poradnik. Udostępniamy przykładowe wzory zgodnych z RODO zgód marketingowych – kliknij tutaj.

Kto jest administratorem danych osobowych i kto odpowiada za bezpieczeństwo danych?

Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu, home.pl natomiast jest podmiotem przetwarzającym (tzw. procesorem), który przetwarza powierzone dane. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych ponosi zarówno home.pl jak i administrator danych osobowych.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie