Tworzenie nowej wiadomości e-mail w Starej Poczcie home.pl

Opisywana w tym artykule wersja aplikacji Poczty home.pl nie jest już rozwijana!

Sugerujemy korzystanie z Poczty home.pl! 
Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail w Poczcie home.pl?

Wprowadzenie

Za pomocą Starej Poczty home.pl możesz wysłać nową wiadomość z każdego komputera, który jest podłączony do sieci Internet. Nie musisz mieć pod ręką programu do obsługi poczty e-mail (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), aby sprawdzić pocztę – wystarczy, że pamiętasz adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu.
 • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail w Starej Poczcie home.pl.

Jak napisać nową wiadomość e-mail?

Napisanie nowej wiadomości nie różni się w znaczący sposób od odpowiedzi na wiadomość e-mail. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak odpowiedzieć na wiadomość przez Starą Pocztę home.pl. Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, kliknij przycisk “Nowa”, który znajduje się w górnym menu lub z poziomu menu kontekstowego.

webmailx08.jpg

Następnie ustal odbiorców Twojej wiadomości e-mail, zdefiniuj temat, treść, nadawcę i w razie potrzeby dodaj załączniki. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o załącznikach do wiadomości e-mail w Starej Poczcie home.pl.

WAŻNE! Jeśli pasek narzędzi (umożliwia formatowanie tekstu wiadomości, wstawianie obrazków) jest nieaktywny, kliknij przycisk “Tekst formatowany”, który znajduje się w górnej części okna nowej wiadomości e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o formatowaniu wiadomości.
webmailx09.jpg
Rys. Przykładowe okno nowej wiadomości e-mail.

Aby wysłać daną wiadomość e-mail, kliknij przycisk “Wyślij”, który znajduje się w górnej części ekranu.

webmailx11.jpg

Jak wysłać wiadomość do wybranych użytkowników z moich grup kontaktów?

Możliwość wysłania wiadomości e-mail do grupy kontaktów jest dostępna, jeśli w ustawieniach Starej Poczty home.pl wybrałeś, aby tworzenie nowej wiadomości e-mail było wykonywane w widoku głównym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się którą opcję należy włączyć w ustawieniach, aby móc skorzystać z poniżej opisanej możliwości.

 1. Rozpocznij tworzenie nowej wiadomości e-mail, jeśli masz już włączoną wspomnianą powyżej opcję.
 2. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk “Do”, aby wybrać do którego kontaktu lub do której grupy kontaktów chcesz wysłać tworzoną wiadomość e-mail.

  kliknijdo.jpg

  WAŻNE! Możesz też kliknąć opcje “Kopia” lub “Ukryta kopia”, aby dodać do tych pól Twoje zapisane kontakty. Pamiętaj, że w polach “Do”, “Kopia” i “Ukryta kopia” możesz wpisać po maksymalnie 200 adresów e-mail.
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich Twoich kontaktów oraz ich grup. Zaznacz te kontakty, które mają być dodane do wiadomości e-mail jako adresaci i kliknij przycisk “Zapisz”.

  zapiszkon.jpg

  WAŻNE! Po lewej stronie ekranu będziesz miał dostępną listę Twoich grup kontaktów. Skorzystaj z niej, aby wyświetlić te kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
 4. Wybrane przez Ciebie kontakty zostaną dodane do wiadomości e-mail. Kliknij przycisk “Wyślij”, aby wysłać Twoją korespondencje do wybranych adresatów.

Funkcja folderu “Poczta wysłana”

Domyślnie każda wiadomość e-mail, która została wysłana przez Starą Pocztę home.pl jest zapisywana w folderze “Poczta wysłana”. W ten sposób możesz w każdej chwili zweryfikować historię korespondencji e-mail.Funkcje zapisywania wysyłanych wiadomości e-mail możesz wyłączyć. W tym celu:

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, dla której chcesz wyłączyć funkcję zapisywania wysłanych wiadomości.
 2. Kliknij zakładkę “Konfiguracja”, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.
  webmail022.png
 3. Następnie wybierz zakładkę “Parametry wyświetlania”.
  webmail48.jpg
 4. Aby wyłączyć zapisywanie wysyłanych wiadomości, odznacz odpowiednią opcję i kliknij przycisk “Zapisz”.

webmail49.jpg

WAŻNE! Pamiętaj, że zapisywanie wysyłanych wiadomości e-mail jest domyślnie włączone!
WAŻNE! Pamiętaj, że wiadomości e-mail nie są zapisywane na serwerze w folderze “Poczta wysłana” w przypadku, gdy wiadomości e-mail są wysyłane za pośrednictwem programu do obsługi poczty (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), który jest skonfigurowany dla protokołu POP3. W takim przypadku wiadomości e-mail są zapisywane na komputerze lokalnym w pamięci danego programu do obsługi poczty.

Folder “Poczta wysłana” spełnia swoją funkcję tylko w przypadku:

 • wysyłania wiadomości e-mail poprzez Starą Pocztę home.pl,
 • wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem programu do obsługi poczty, który skonfigurowany jest dla protokołu IMAP.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl