Jak zawrzeć z home.pl umowę o powierzeniu danych?

Najlepszy hosting dla stron WWW

Jeśli jesteś klientem home.pl, możesz podpisać z home.pl umowę o powierzeniu przetwarzania danych (zgodną z wymaganiami RODO). Zawartość umowy została określona przez home.pl i tylko w takiej formie jest możliwe jej zawarcie. Zawarcie umowy o powierzeniu danych z home.pl jest bezpłatne!

Czy mogę przesłać własną wersję umowy o powierzeniu przetwarzania danych do podpisania?

Nie, home.pl umożliwia podpisanie umowy o powierzenie danych osobowych tylko na ustandaryzowanej formie określonej przez home.pl. Zapisy tej umowy zawierają szczegółowe warunki świadczenia usług w sieci home.pl oraz ich wzajemne relacje. Zapisy te zgodne są z wymaganiami RODO.

W jaki sposób podpisać (nową) Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych?

Każdy administrator danych, który powierza nam dane osobowe, powinien zgodnie z RODO zawrzeć z home.pl nową Umowę Powierzenia i Przetwarzania Danych Osobowych.

By ułatwić naszym klientom akceptację takiej umowy, został udostępniony ogólnodostępny formularz, który po wypełnieniu wygeneruje wzór umowy wypełniony o podane przez klienta dane. Akceptując wygenerowaną umowę, klient spełnia obowiązek wynikający z RODO.

Wygenerowana w ten sposób umowa nie wymaga podpisania w formie pisemnej, ani odsyłania jej do home.pl, albowiem jest zawierana w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego tj. akceptacji wzorca umownego.

WAŻNE! Formularz generowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dostępny pod tym adresem.

Instrukcje jak wypełnić formularz generowania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Uruchom formularz generowania umowy pod tym adresem: https://pomoc.home.pl/generator-rodo
 2. Wybierz czy jesteś osobą fizyczną lub przedsiębiorcą.
  Generator umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - Wybierz czy jesteś osobą fizyczną lub przedsiębiorcą
 3. Następnie uzupełnij kolejno wyświetlone pola:
  • Nazwa usługi – wpisz jedną nazwę usługi, która zarejestrowana jest na dane wybranej os. fizycznej lub firmy. Jeśli posiadasz więcej usług, wybierz tylko jedną z nich i wpisz jej identyfikator w tym polu.
  • Imię i nazwisko lub Pełna nazwa firmy – w zależności od wybranego statusu prawnego (os. fizyczna lub firma) wpisz imię i nazwisko lub pełną nazwę firmy.
  • Adres zamieszkania lub Adres firmy – w zależności od wybranego statusu prawnego (os. fizyczna lub firma) wpisz adres zamieszkania lub adres, w którym znajduje się firma.
  • NIP, REGON, KRS – jeśli generujesz umowę dla firmy, podaj w tych polach numery NIP, REGON oraz KRS, które należą do tej firmy. Jeśli nie posiadasz KRS, wpisz w polu KRS: BRAK.
  • Reprezentant Klienta – jeśli generujesz umowę dla firmy, podaj w tym polu imię i nazwisko reprezentanta oraz jego funkcje (np. Prezes Zarządu, Właściciel, Księgowa).
  • Adres e-mail – wpisz w tym miejscu poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłana wygenerowana Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 4. Następnie w polu: Dane osobowe nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych wybierz:Generator umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - W polu Dane osobowe nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych wybierz Tak lub Nie
  • Tak, jeśli wybierzesz tę opcję, to w formularzu poniżej należy uzupełnić następujące pola:
   • zbiór danych – w tym miejscu wpisujesz czyje dane osobowe przetwarzasz (przechowujesz, widzisz, zbierasz itd.). Można je przetwarzać dla 3 grup: dane o twoich pracownikach, dane o twoich klientach, dane o twoich kontrahentach (dostawcach, podwykonawcach). Wpisz te grupy, w ramach których przetwarzasz dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług, np. w ramach hostingu czy konta pocztowego lub serwera.
   • rodzaj danych – w tym miejscu wpisujesz jakiego rodzaje dane dokładnie zbierasz w ramach danej grupy, np. imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer karty płatniczej, numer rachunku bankowego, data urodzenia, imiona rodziców, itp. 
    Przykład: korzystasz w home.pl z serwera i na nim gromadzisz dokumentację pracowniczą, a zatem wpisujesz jako zbiór danych: zbiór danych pracowników i następnie wpisujesz jako rodzaj danych: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia itd.
  • Nie, wybierz jeśli nie posiadasz zbiorów danych osobowych, które nie stanowią szczególnej kategorii danych osobowych i przejdź do kolejnego pola formularza.
 5. Następnie w polu: Dane osobowe stanowiące szczególną kategorię danych osobowych wybierz:Generator umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - W polu Dane osobowe stanowiące szczególną kategorię danych osobowych wybierz Tak lub Nie
  • Tak, jeśli wybierzesz tę opcję, to w formularzu poniżej należy uzupełnić następujące pola:
   • zbiór danych – w tym miejscu wpisujesz czyje dane osobowe przetwarzasz (przechowujesz, widzisz, zbierasz itd.). Można je przetwarzać dla 3 grup: dane o twoich pracownikach, dane o twoich klientach, dane o twoich kontrahentach (dostawcach, podwykonawcach). Wpisz te grupy, w ramach których przetwarzasz dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług, np. w ramach hostingu czy konta pocztowego lub serwera.
   • rodzaj danych – w tym miejscu wpisujesz jakiego rodzaje dane dokładnie zbierasz w ramach danej grupy, np. dane o stanie zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, biometryczne, a także dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej, i które nazywa właśnie „szczególną kategorią danych osobowych”.
    Przykład: korzystasz w home.pl z serwera i na nim gromadzisz dokumentację pracowniczą, w tym dokumentacje o stanie zdrowia pracownika, a zatem wpisujesz jako zbiór danych: zbiór danych pracowników i następnie wpisujesz jako rodzaj danych wrażliwych: stan zdrowia pracowników.
  • Nie, wybierz jeśli nie posiadasz zbiorów danych osobowych, które stanowią szczególną kategorię (tzw. dane wrażliwe), sklasyfikowanych w sposób określony powyżej.
 6. Zaznacz oba wymagane pola typu checkbox w celu m.in oświadczenia, że zapoznałeś się z udostępnionym poniżej podglądem generowanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i akceptujesz jej treść. W ten sposób potwierdzasz, że podane w formularzu dane są zgodne z rzeczywistością.
  Generator umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - Zaakceptuj wymagane oświadczenia
 7. Poniżej pod zaznaczonymi oświadczeniami dostępne będą dwa przyciski:Generator umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - Kliknij przycisk Wygeneruj podgląd umowy, aby wyświetlić podgląd generowanej umowy
  • Wygeneruj podgląd umowy – kliknij, aby wyświetlić podgląd generowanej umowy.
  • Wygeneruj i wyślij nam umowę o powierzeniu przetwarzania danych – kliknij, aby wygenerować umowę i wysłać ją na swój adres e-mail oraz do home.pl.
 8. Po kliknięciu przycisku: Wygeneruj i wyślij nam umowę o powierzeniu przetwarzania danych, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wygenerowana umowa w formacie PDF. Egzemplarz wygenerowanej przez Ciebie umowy zostanie również wysłany do home.pl (umowa może zostać dodatkowo zweryfikowana przez home.pl).
  WAŻNE! Wysłanie wygenerowanej umowy na adres e-mail jest równoznaczne z jej zawarciem – nie ma konieczności jej odsyłania, pieczętowania itp. Wygenerowana w ten sposób umowa nie wymaga podpisania w formie pisemnej, albowiem jest zawierana w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego tj. akceptacji wzorca umownego.
 9. GOTOWE! Sprawdź swój adres e-mail i odbierz wygenerowaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia pomiędzy Tobą, a home.pl została w ten sposób zawarta. To już wszystko!

Jak wygląda przykładowa wygenerowana umowa powierzenia przetwarzania danych?

Poniżej możesz sprawdzić przykładową Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dokładnie umowę o takiej treści otrzymasz po wygenerowaniu jej na naszej stronie. Twoja umowa będzie uzupełniona wpisanymi przez Ciebie danymi w formularzu generatora – na poniższych przykładach zaznaczyliśmy te treści na niebiesko.

RODO - jak wyglądają przykładowe umowy powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 1 oraz 2 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 3 oraz 4 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych.

Strony: 5 oraz 6 przykładowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczny hosting dla Twojej strony WWW

Przygotowaliśmy miejsce, w którym Twoja strona WWW i poczta e-mail będą się czuły komfortowo.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub