Wprowadziłem zmiany w panelu Office 365, nie widać ich w panelu klienta home.pl

W celu maksymalnego uproszczenia oraz przyśpieszenia konfiguracji usługi Office 365, część operacji została udostępniona zarówno w panelu usługi Office 365 (https://login.microsoftonline.com), jak i w panelu klienta home.pl (https://cp.market.home.pl).

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych panelach administracyjnych usługi Office 365.

Za każdym razem, gdy wprowadzana jest zmiana w konfiguracji usługi Office 365, to realizowana jest synchronizacja wprowadzonych zmian pomiędzy obydwoma panelami, dlatego niezależnie od tego gdzie dokonasz zmian konfiguracji usługi, zawsze będziesz miał dostęp do jej bieżących ustawień, a w tym ilości i konfiguracji użytkowników, aktywnych i przypisanych licencji czy też konfiguracji.

Głównym panelem obsługi Office 365 jest panel dostępny pod adresem https://login.microsoftonline.com, który kieruje użytkownika bezpośrednio do panelu zarządzania całą usługą Microsoft lub wybranego konta. Panel klienta w home.pl dostępny jest pod adresem https://cp.market.home.pl i służy głównie do rejestracji usług, rozliczeń i płatności, oferuje także podstawowy zakres konfiguracji usługi Office 365.

W sytuacji, w której wprowadzone zmiany, np. ilość użytkowników, przypisane czy aktywne licencje, nie pokrywają się z informacjami wyświetlanymi w panelu klienta home.pl, sugerujemy zachować cierpliwość. Informacje te są odświeżane regularnie w krótkich odstępach czasu.

Jeśli zależy nam na szybkim odświeżeniu wprowadzonych zmian, możemy skorzystać także z opcji ręcznej synchronizacji danych, która wymusi ich odświeżenie w wybranym momencie.

Wprowadziłem zmiany w panelu Office 365, nie widać ich w panelu klienta home.pl, co zrobić?

  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego: https://cp.market.home.pl
  2. W prawym górnym rogu ekranu wybierz usługę Office 365, dla której chcesz dokonać zmian.
  3. Po lewej stronie ekranu, kliknij przycisk Zarządzaj usługą.
  4. Przechodząc do dowolnej zakładki Ogólny, Użytkownicy, Domeny czy Licencje, skorzystaj z przycisku synchronizuj teraz.
  5. Po jego kliknięciu, odczekaj chwilę na wykonanie synchronizacji. Po jej wykonaniu, zostanie wyświetlony raport z informacją o zsynchronizowanych danych.
Jak pobrać i uruchomić usługę Office 365?
Poprzedni
Przypisywanie licencji użytkownikom Office 365
Następny
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl