drukuj

Jak zmienić Abonenta usługi (cesja)?

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

Cesja to proces umożliwiający przeniesienie praw własności do wybranych usług w home.pl na inny podmiot (inna osoba fizyczna lub firma).

Przykład: Jeśli Jan Nowak posiada usługę w home.pl (np. domenę) o nazwie "mojsklep.pl" i chce odstąpić tę domenę Markowi Kowalskiemu, to obaj Panowie muszą podpisać dokument cesji, a następnie odesłać dokument do home.pl. Nowak może też skorzystać z tzw. cesji elektronicznej.

Szczególnym powodem wykonania cesji jest zmiana wrażliwych danych Abonenta (imię i nazwisko, PESEL, REGON, NIP), które identyfikują Abonenta. Jeśli dane te są nieaktualne lub nieprawidłowe, to ich zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie w ramach cesji.

 • Cesja powoduje zmianę danych nabywcy na fakturach VAT i fakturach PRO FORMA.
 • Cesja jest całkowicie bezpłatna!
WAŻNE! Zmiana nazwy firmy (gdy REGON i NIP pozostają bez zmian) możliwa jest po autoryzacji Klienta oraz jest operacją bezpłatną. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby zmienić nazwę firmy dla Twojego konta.

Jak zmienić dane osób kontaktowych dla mojego konta?

Zmiana danych osób kontaktowych (np. reprezentanta usługi lub dla kontaktu technicznego) możliwa jest przez Panel home.pl. Więcej informacji na temat tej operacji znajdziesz tutaj.

Jak zmienić dane do korespondencji dla mojego konta (np. ulica, kod pocztowy)?

Zmiana danych kontaktowych dla abonenta usługi (np. ulica, numer lokalu, kod pocztowy, kraj lub adres korespondencyjny) możliwa jest przez Panel home.pl. Więcej informacji na temat tej operacji znajdziesz tutaj.


Słowniczek

Cedent – osoba/firma, która zbywa swoje prawa własności do wybranej usługi w home.pl na rzecz innej osoby/podmiotu (Cesjonariusza).

Cesjonariusz – osoba/firma, która przyjmuje prawa własności do usługi Cedenta w home.pl.

Przykład: Jeśli Jan Nowak posiada usługę w home.pl (np. domenę) o nazwie "mojsklep.pl" i chce odstąpić tę domenę Markowi Kowalskiemu, to Jan Nowak jest Cedentem, a Marek Kowalski jest Cesjonariuszem.

Rodzaje cesji

 1. Cesja elektroniczna – najszybsza i w pełni zautomatyzowana.
 2. Cesja tradycyjna – konieczne jest przesłanie do home.pl dokumentów w formie papierowej.
WAŻNE! W przypadku cesji tradycyjnej komplet dokumentów należy wygenerować po zalogowaniu się do Panelu home.pl. Po ich wypełnieniu, komplet dokumentów należy dostarczyć do home.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cesja elektroniczna krok po kroku

Nowa forma cesji, przeprowadzana drogą elektroniczną pozwala przyspieszyć i zautomatyzować operację zmiany danych Abonenta usługi. Procedura eliminuje przesyłanie dokumentacji papierowej do home.pl faksem lub tradycyjną pocztą, co oznacza, że cała operacja może być wykonana znacznie szybciej i bez zbędnych formalności.

Z cesji elektronicznej NIE możesz skorzystać w przypadku zmiany abonenta dla domen europejskich (.eu). Kliknij tutaj, aby sprawdzić przy których usługach nie możesz skorzystać z cesji elektronicznej.

Schemat procedury cesji elektronicznej

Krok 1 – Logowanie do Panelu home.pl

Zaloguj się w Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

WAŻNE! Jeśli jesteś zalogowany do usługi w Panelu home.pl z uprawnieniami standardowymi, funkcja cesji elektronicznej będzie niedostępna.

Krok 2 – Aktywacja cesji elektronicznej

Jeśli cesja elektroniczna została przez Ciebie wcześniej aktywowana, to przejdź do kroku 3.

Aby sprawdzić czy cesja elektroniczna została aktywowana, wejdź do Panelu home.pl i kliknij opcję menu "Profil". W module o nazwie "Cesja elektroniczna" będziesz mógł sprawdzić status cesjli elektronicznej. Jeśli cesja elektroniczna została już wcześniej aktywowana, przy jej statusie zobaczysz napis "Zgoda". W przeciwnym wypadku, dostępne będą przyciski, które umożliwiają włączenie lub wyłączenie cesji elektronicznej na Twoim koncie.
Aby aktywować cesję elektroniczną po raz pierwszy, wejdź do Panelu home.pl i kliknij opcję menu "Profil". Następnie kliknij przycisk "Włącz cesję elektroniczną" i potwierdź chęć aktywacji cesji elektronicznej na Twoim koncie. Przed włączeniem cesji upewnij się, że adres e-mail oraz telefon kontaktowy Reprezentanta są aktualne i poprawne.
Aby aktywować lub dezaktywować cesję elektroniczną, która wcześniej została zablokowana lub włączona, musisz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

 

Krok 3 – Wybór usług do cesji

Na wyświetlonej liście usług zaznacz te, dla których chcesz wykonać cesję elektroniczną. Następnie na pasku akcji (znajdującym się u góry strony) kliknij przycisk "Cesja". Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jedną usługę.

nowacesja.png

Krok 4 – Wypełnienie formularza cesji

Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję "Cesja elektroniczna". Jeśli cesja elektroniczna jest niedostępna dla wybranych usług, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Nasi konsultanci zweryfikują dlaczego wybrana usługa ma niedostępną cesję elektroniczną (np. posiada status usługi nieopłaconej lub dany typ usługi nie pozwala na realizacje cesji elektronicznej).

nowacesja2.png

Pod spodem dostępny będzie formularz do wypełnienia. Wpisz kompletne dane nowego Abonenta cedowanych usług (Cesjonariusza). Pamiętaj, aby adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego były poprawne i aktualne. Po wypełnieniu formularza, kliknij przycisk "Dalej", który znajduje się na samym dole ekranu.

nowacesja3.png

Krok 5 – Potwierdzenie dokonania cesji

Na następnym ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zaplanowanej operacji, w której znajdziesz krótką instrukcję odnośnie dalszych kroków. Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij przycisk "Wyślij formularz cesji".

nowacesja4.png

Po kliknięciu przycisku "Wyślij formularz cesji", zostanie wysłana do Ciebie oraz Cesjonariusza wiadomość e-mail. Aby potwierdzić dokonanie cesji elektronicznej, należy w otrzymanej wiadomości e-mail kliknąć przycisk "Kontynuuj procedurę". Zostanie otwarta nowa strona, na której należy sprawdzić, czy Twoje i Cesjonariusza dane są poprawne. Następnie należy wygenerować kod SMS klikając przycisk "Generuj kod SMS". Po wygenerowaniu kodu SMS, wprowadź go w odpowiednim polu na stronie i następnie kliknij przycisk "Potwierdź".

nowacesja5.png

WAŻNE! Pamiętaj, że wiadomość e-mail potwierdzająca cesję elektroniczną ważna jest 24 godziny! W ciągu doby należy potwierdzić udział w cesji, w przeciwnym wypadku nie zostanie ona zrealizowana. Niepotwierdzona cesja elektroniczna jest anulowana. W takim przypadku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie zainicjować proces cesji elektronicznej.

Krok 6 – Potwierdzenie cesji elektronicznej przez obie strony

Do poprawnego zakończenia cesji niezbędne jest potwierdzenie dokonania cesji przez obie strony. Wymagane jest, aby zarówno obecny (Cedent) jak i nowy Abonent (Cesjonariusz) potwierdził cesję usług na stronie, do której link otrzymał w wysłanej przez home.pl wiadomości e-mail.

Na zakończenie procesu cesji, obie strony cesji otrzymają wiadomość e-mail wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie cesji. Pamiętaj, że strony biorące udział w procedurze cesji zobowiązane są do zachowania wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz zapisami regulaminów podmiotów zewnętrznych akceptowanych podczas zamawiania usług w zakresie udokumentowania przeprowadzonej operacji.

WAŻNE!
 • w jednym procesie cesji możesz zrealizować zmianę Abonenta maksymalnie 10 domen z rozszerzeniem .pl. Nie ma ograniczeń dla pozostałych typów usług,
 • wygenerowanie kolejnego wniosku cesji możliwe jest po zakończeniu lub anulowaniu aktualnie rozpoczętej procedury cesji,
 • nie wszystkie usługi objęte są procedurą cesji elektronicznej (szczegóły znajdziesz tutaj),
 • przed rozpoczęciem cesji elektronicznej sprawdź, czy dane Abonenta oraz dane kontaktowe Reprezentanta są poprawne i aktualne i w razie potrzeby zaktualizuj je.

Krok 7 – Potwierdzenie cesji przez home.pl

Proces cesji elektronicznej kończy się zatwierdzeniem dokumentów przez home.pl. W przypadku braku uchybień prawnych, cesja praw do usługi zostanie wykonana w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia dokonania cesji przez obie strony.
WAŻNE! Dysponent każdej domeny globalnej (np. .com lub .org) zobowiązany jest dodatkowo do potwierdzenia wykonanej operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o potwierdzenie operacji wysyłana jest na adres e-mail abonenta domeny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o konieczności potwierdzenia zmiany danych abonenta przy domenie globalnej.


Cesja tradycyjna krok po kroku

Krok 1 – Logowanie do Panelu home.pl

Zaloguj się w Panelu home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

WAŻNE! Jeśli jesteś zalogowany do usługi w Panelu home.pl z uprawnieniami standardowymi, funkcja cesji tradycyjnej będzie niedostępna.

Krok 2 – Wybór usług do cesji

Na wyświetlonej liście usług zaznacz te, dla których chcesz wykonać cesję tradycyjną. Następnie na pasku akcji (znajdującym się u góry strony) kliknij przycisk "Cesja". Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jedną usługę.

nowacesja.png

Krok 3 – Wypełnienie formularza cesji

Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję "Cesja tradycyjna". Jeśli cesja tradycyjna jest niedostępna dla wybranych usług, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Nasi konsultanci zweryfikują dlaczego wybrana usługa ma niedostępną cesję tradycyjną (np. posiada status usługi nieopłaconej lub dany typ usługi nie pozwala na realizacje cesji tradycyjnej).

nowacesja6.png

Pod spodem dostępny będzie formularz do wypełnienia. Wpisz kompletne dane nowego Abonenta cedowanych usług (Cesjonariusza). Pamiętaj, aby wpisać poprawne i aktualne dane nowego abonenta. Po wypełnieniu formularza, kliknij przycisk "Dalej", który znajduje się na samym dole ekranu.

nowacesja3.png

Krok 4 – Potwierdzenie dokonania cesji

Na następnym ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zaplanowanej operacji, w której znajdziesz krótką instrukcję odnośnie dalszych kroków. Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij przycisk "Pobierz dokument PDF".

nowacesja7.png

Krok 5 – Wydrukuj pobrany dokument cesji 

Wydrukuj pobrany dokument PDF i następnie podpisz/opieczętuj go. Cesjonariusz (nowy abonent) również musi podpisać/opieczętować ten sam dokument.
 • Jeśli firma nie ma pieczątek, należy dołączyć skan lub zdjęcie KRS lub EDG.
 • W przypadku, gdy Cedent i/lub Cesjonariusz jest osobą prywatną, wymagane jest dołączenie dowodu tożsamości Cedenta i/lub Cesjonariusza (strona ze zdjęciem).
 • W przypadku spółek cywilnych, dokument muszą podpisać wszyscy wspólnicy spółki. Cesja usług zarejestrowanych na spółkę cywilną nie może zostać wykonana na wniosek tylko jednego ze wspólników.
cesja1231.png
Rys. Przykładowa zawartość pobranego pliku PDF.
WAŻNE! Wygenerowany plik PDF składa się przynajmniej z 2 stron. Pamiętaj, aby podpisać/opieczętować obie strony dokumentu. Druga strona dokumentu PDF jest załącznikiem, na którym znajduje się lista usług, które mają być objęte cesją. Usługi, które mają zostać objęte cesją, wybierałeś w kroku 2.

Krok 6 – Wyślij wypełniony dokument cesji do home.pl

Gdy dokument już będzie podpisany przez obie strony (Cedent i Cesjonariusz), to wyślij go do home.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego (wyślij do nas skan lub zdjęcie tego dokumentu).

Krok 7 – Weryfikacja przesłanych dokumentów przez home.pl

Po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów, cesja praw do usługi zostanie wykonana w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania wniosku.
WAŻNE! home.pl nie wysyła potwierdzeń dotyczących realizacji cesji. Kontakt zwrotny jest wykonywany tylko w przypadku, gdy cesja nie mogła zostać zakończona (np. z powodu błędnie wypełnionych dokumentów).
WAŻNE! Dysponent każdej domeny globalnej (np. .com lub .org) zobowiązany jest dodatkowo do potwierdzenia wykonanej operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o potwierdzenie operacji wysyłana jest na adres e-mail abonenta domeny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o konieczności potwierdzenia zmiany danych abonenta przy domenie globalnej.

Które usługi nie są objęte procedurą cesji elektronicznej

Poniżej wypisane są rodzaje usług, których nie można cedować poprzez cesję elektroniczną.

 1. Cesja elektroniczna jest dostępna dla usług, dla których termin płatności jest większy niż 14 dni.
 2. Serwery dedykowane.
 3. Hosting dedykowany.
 4. Domeny europejskie .eu.
 5. Domeny ccTLD (inne niż polskie).
 6. Hosting Dedykowany 50 oraz Hosting Dedykowany 100 (obecnie nie są dostępne w ofercie home.pl).
 7. Certyfikaty SSL.
 8. Oprogramowanie Antywirusowe Kaspersky (KIS i KAV).

Które usługi nie są objęte procedurą cesji tradycyjnej

 1. SSL – z wyjątkiem certyfikatów typu Domain Validation.
  WAŻNE! Pamiętaj, że po wykonaniu cesji dla certyfikatu SSL, należy dostarczyć nowy plik CSR dla Twojego certyfikatu. W pliku CSR są zapisywane informacje na temat firmy, dla której certyfikat SSL został wygenerowany. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat pliku CSR.
 2. Oprogramowanie Antywirusowe Kaspersky (KIS i KAV).
 3. Serwery dedykowane.
 4. Hosting dedykowany.
  WAŻNE! Jeśli chcesz wykonać zmianę danych Abonenta dla serwera dedykowanego lub hostingu dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Zobacz również

Czy te informacje były przydatne?

Opcje artykułu