Adres serwera
poczty przychodzącej IMAP
Adres serwera
poczty wychodzącej SMTP
Numer portu IMAP 143
bez SSL
993
dla SSL
Numer portu SMTP 587
bez SSL
465
dla SSL
Nazwa użytkownika
Uwierzytelnianie serwera
poczty wychodzącej (SMTP)
musi zostać włączone