Słowo kluczowe: dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki dopasowania w mod_rewrite

Używając komendy RewriteCond można zdefiniować dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby wykonane zostały reguły (RewriteRule). Składnia tej komendy wygląda następująco: RewriteCond sprawdzany_parametr warunek flagi sprawdzany_parametr – używamy tu zmiennej globalnej, warunek – wyrażenie regularne dopasowywane do sprawdzanego parametru (zmiennej globalnej), flagi – ich występowanie jest opcjonalne. Wyróżniamy 2 flagi: [NC] – nocase (ignorowanie wielkości […]