Słowo kluczowe: Inspektor Ochrony Danych

Kim jest Inspektor Ochrony Danych powołany w home.pl?

W grupie home.pl utworzone zostało stanowisko i powołany na nie został Inspektor Ochrony Danych (ang. DPO – Data Protection Officer). Inspektor Ochrony Danych (polski skrót IODO) jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez home.pl w zakresie przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. home.pl powołał Inspektora Danych Osobowych: Ewa Oleksy e-mail: iodo@home.net.pl Inspektor Ochrony Danych (IODO) w home.pl […]