Słowo kluczowe: jak wydrukować

Jak wydrukować fakturę VAT lub PRO FORMĘ?

Za pomocą Panelu Klienta home.pl możesz pobrać i następnie wydrukować fakturę VAT lub PRO FORMĘ. Pliki wszystkich faktur VAT oraz PRO FORMA udostępniane są w formacie PDF. WAŻNE! W celu otworzenia pobranej faktury VAT lub PRO FORMA wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Adobe Reader, którą możesz pobrać pod tym adresem. Jak wydrukować fakturę VAT lub […]

Jak wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłki?

Aby wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłek: Zaloguj się do Twojego Panelu eSklep. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. Przejdź do opcji menu SPRZEDAŻ –> PRZESYŁKI i na liście zaznacz przesyłki, dla których chcesz wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania. Z listy rozwijanej Akcje (prawy dolny róg ekranu)  wybierz opcję Drukuj zaznaczone i potwierdź klikając przycisk Wykonaj. […]