Słowo kluczowe: jak wygenerować

Jak wygenerować plik JPK VAT w aplikacji eKsięgowość?

Zgodnie z nowelizacją przepisów, od stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania JPK VAT obejmować będzie wszystkich podatników VAT, podatnik powinien dostarczyć plik do 25 dnia każdego miesiąca, do swojego Urzędu Skarbowego. Dodatkowe informacje, nt Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdziesz na naszym blogu, pod adresem www.blog.home.pl Jak wygenerować plik JPK VAT? Zaloguj się do panelu homebiuro Kliknij tutaj, aby sprawdzić […]

Jak wygenerować zamówienie przedłużenia usługi?

Zamówienia przedłużenia usług generowane są automatycznie, jeśli na usłudze włączona jest opcja automatycznego odnawiania usługi. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat tej opcji. Jeśli opcja automatycznego odnowienia usługi nie jest włączona, to możesz samodzielnie wygenerować zamówienie przedłużenia usługi. Pamiętaj, że usługa jest przedłużana dopiero po opłaceniu wygenerowanego zamówienia przedłużenia usługi. Jak samodzielnie wygenerować zamówienie […]

Jak wygenerować papierowy wniosek cesji premium?

Cesja to proces umożliwiający przeniesienie praw własności do wybranych usług w home.pl na inny podmiot (inna osoba fizyczna lub firma). Przykład: Jeśli Jan Nowak posiada usługę w home.pl (np. domenę) o nazwie “mojsklep.pl” i chce odstąpić tę domenę Markowi Kowalskiemu, to obaj Panowie muszą podpisać dokument cesji, a następnie odesłać dokument do home.pl. Nowak może też […]

Co to jest CSR? jak wygenerować CSR?

Wprowadzenie Jak wygenerować plik CSR dla serwera zewnętrznego (innego niż w home.pl)? O czym należy pamiętać podczas generowania pliku CSR? Wprowadzenie CSR (ang. Certificate Signing Request) tłumaczony jest jako “Żądanie Podpisania Certyfikatu”. Plik CSR niezbędny jest do złożenia zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL dla domeny. Plik CSR generowany jest: samodzielnie przez Klienta z poziomu Panelu […]