Słowo kluczowe: porównywarka produktów

Aplikacja: Porównywarka produktów

„Porównywarka Produktów” to aplikacja umożliwiająca klientom sklepu zaznaczenie wybranych produktów i wyświetlenie okna typu popup z tabelą porównująca wszystkie istotne informacje o produkcie. Aplikacja umożliwia administratorowi sklepu między innymi: ustalenie widoczności na urządzeniach mobilnych; wybór cech produktów które mają być porównywane; ograniczenie porównania tylko do produktów pochodzących z tej samej kategorii; zmianę kolorów wszystkich podstawowych […]