Słowo kluczowe: hosting Idea

Zmiana wersji PHP za pomocą .htaccess (IdeaWebServer)

W tym artykule opisany został schemat zmiany wersji interpretera PHP za pomocą pliku .htaccess na hostingu opartym o środowisko IdeaWebServer, np. usługi rejestrowane przed 26 maja 2018 roku. Opisana poniżej konfiguracja przy pomocy pliku .htaccess umożliwia zmianę interpretera PHP tylko dla wybranego katalogu. Jak zmienić wersję PHP za pomocą .htaccess (IdeaWebServer)? Używając polecenia “:Location” możesz […]