Słowo kluczowe: hot basket

Aplikacja: Hot Basket

Moduł aplikacji Hot Basket powoduje dodanie w koszyku dodatkowych pól wyboru - checkboxów. Zaznaczenie pola powoduje dodanie wybranego produktu dodatkowego do koszyka i przeładowanie strony. Wygląd modułu można dowolnie skonfigurować...