Słowo kluczowe: rejest MOSS VAT

Faktura MOSS i rejestr MOSS VAT – jak korzystać?

Co to jest Rejestr MOSS VAT? Jak dodać wpis do rejestru MOSS VAT? Co to jest Rejestr MOSS VAT? Od początku 2015 r. przedsiębiorca świadczący usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze konsumentom z krajów Unii Europejskiej, powinien je opodatkować w kraju nabywcy usługi. Aby nie być zmuszonym do rejestracji VAT w każdym państwie, w którym mamy […]