Słowo kluczowe: własny adres

Czy każdy serwer w home.pl ma własny, unikalny adres IP?

Unikalny adres IP oznacza, że Twoja usługa w home.pl jest dostępna w sieci Internet pod jednym unikalnym adresem IP. Żaden inny serwer w sieci Internet nie będzie dostępny pod tym samym adresem IP. home.pl gwarantuje unikalność adresu IP dla wybranych usług, nie gwarantuje stałości adresu IP (może ulec zmianie). Czy moja usługa ma unikalny adres […]