Słowo kluczowe: WebAPI

Mechanizm WebAPI

Sklep internetowy eSklep oferuje mechanizm zdalnego zarządzania sklepem za pomocą tzw. WebAPI, do którego dostęp uzyskuje się poprzez utworzenie konta administratora typu WebAPI. Operacje wykonane zdalnie będą rejestrowane i dostępne do przeglądania w sposób analogiczny do działań wykonywanych przez administratora z dostępem do Panelu sklepu. Poniższa dokumentacja przeznaczona jest dla: programistów, producentów oprogramowania oraz osób […]

Jak dodać administratora z dostępem do WebAPI?

Aby używać mechanizmu WebAPI, należy utworzyć odpowiednie konto administratora. W tym celu: Zaloguj się do Twojego Panelu eSklep. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. Przejdź do opcji menu KONFIGURACJA –> ADMINISTRACJA, SYSTEM –> ADMINISTRATORZY. Utwórz grupę administratorów z odpowiednio ustawionym polem Typ dostępu na dostęp do WebAPI. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć nową […]