Słowo kluczowe: dane

Pobieranie danych z tabeli

SPIS TREŚCI Instrukcja SELECT Klauzula WHERE Przykłady zastosowania Instrukcja SELECT Aby pobrać dane zapisane w tabeli należy użyć zapytania SELECT. Jego postać ogólna prezentuje się następująco: SELECT co_zaprezentować FROM nazwa_tabeli...

Modyfikacja danych

Poleceniem INSERT można wstawiać nowe dane do istniejącej tabeli. Do modyfikacji danych już wcześniej umieszczonych w tabeli służy polcenie UPDATE. Jego składnia jest następująca: UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_pola='nowa_wartość'; Po słowie...