Modyfikacja danych

Poleceniem INSERT można wstawiać nowe dane do istniejącej tabeli. Do modyfikacji danych już wcześniej umieszczonych w tabeli służy polcenie UPDATE. Jego składnia jest następująca:

UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_pola='nowa_wartość';

Po słowie kluczowym SET podaj kolejno (po przecinku) nazwy kolumn wraz z nowymi wartościami, jakie powinny przyjąć. Po wydaniu poniższego polecenia:

UPDATE pracownicy SET imie='Zofia';

wszystkie rekordy w polu imie będą miały wartość 'Zofia’:

+-------+--------------+----------------+---------+
| imie  | nazwisko     | data_urodzenia | placa   |
+-------+--------------+----------------+---------+
| Zofia | Kowalski     | 2002-07-20     | 1200.00 |
| Zofia | Kwiatkowska  | NULL           |    NULL |
| Zofia | Borowiecki   | 1952-08-06     | 1500.34 |
| Zofia | Michałkowska | 1970-05-23     |  854.29 |
| Zofia | Kowalska     | 2002-07-02     | 1200.00 |
+-------+--------------+----------------+---------+

Nie jest to najczęściej pożądana sytuacja. Zazwyczaj chcesz zmienić dane dotyczące tylko jednego lub wybranych rekordów. Do określenia czego ma dotyczyć zmiana służy klauzula WHERE podawana na końcu polecenia UPDATE. W celu zmiany imienia tylko dla Izabeli Kwiatkowskiej polecenie UPDATE będzie wyglądać następująco:

UPDATE pracownicy SET imie='Zofia' WHERE nazwisko='Kwiatkowska';

Dokładny opis klauzuli WHERE znajduje się w dalszej części kursu w artykule Pobieranie danych z tabeli

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.