Pobieranie danych z tabeli

Szybki hosting dla WordPressa

Aby pobrać dane zapisane w tabeli należy użyć zapytania SELECT. Jego postać ogólna prezentuje się następująco:

  SELECT co_zaprezentować FROM nazwa_tabeli 
  [WHERE warunki_wyszukiwania]
  [ORDER BY sortowanie [ASC | DESC], ...]
  [LIMIT [ofset,] ilość_wierszy];

W miejscu co_zaprezentować podaj (po przecinku) listę kolumn, które chcesz zawrzeć w zestawieniu. W miejscu nazwa_tabeli podaj nazwę tabeli, z której pobierzesz dane. Wybierając trzy kolumny do zestawienia z tabeli pracownicy napiszesz następująco:

SELECT imie, nazwisko, placa FROM pracownicy;

Spowoduje to wyświetlenie wszystkich rekordów, jednak w zestawieniu zostaną zaprezentowane jedynie wartości trzech pól: imie, nazwiskoplaca:

+------------+--------------+---------+
| imie       | nazwisko     | placa   |
+------------+--------------+---------+
| Jan        | Kowalski     | 1200.00 |
| Izabela    | Kwiatkowska  |    NULL |
| Aleksander | Borowiecki   | 1500.34 |
| Aniela     | Michałkowska |  854.29 |
| Katarzyna  | Kowalska     | 1200.00 |
+------------+--------------+---------+

Aby w zestawieniu umieścić wszystkie pola można użyć w miejscu co_zaprezentować znaku ‘*’ (gwiazdki):

SELECT * FROM pracownicy;

Zostaną wówczas wyświetlone wszystkie rekordy znajdujące się w tabeli:

+------------+--------------+----------------+---------+
| imie       | nazwisko     | data_urodzenia | placa   |
+------------+--------------+----------------+---------+
| Jan        | Kowalski     | 2002-07-20     | 1200.00 |
| Izabela    | Kwiatkowska  | NULL           |    NULL |
| Aleksander | Borowiecki   | 1952-08-06     | 1500.34 |
| Aniela     | Michałkowska | 1970-05-23     |  854.29 |
| Katarzyna  | Kowalska     | 2002-07-02     | 1200.00 |
+------------+--------------+----------------+---------+

Dzięki klauzuli WHERE jesteś w stanie wpłynąć na zakres prezentowanych danych. Dzięki niej możesz dokładnie definiować co chcesz uzyskać swoim zapytaniem. Specyfikując dokładne warunki wyszukiwania można z tabeli zawierającej setki tysięcy rekordów wybrać tylko kilka interesujących w danym momencie informacji.

WAŻNE! Klauzulę WHERE stosuje się najczęściej w poleceniu SELECT. Ma ona jednak zastosowanie także w innych poleceniach operujących na danych takich jak UPDATE, DELETE itp.

Stosując operatory przyrównania możesz dokładnie określić, jakie informacje chcesz pobrać. Dozwolone w MySQL operatory przyrównania to:

= równe
> większe
>= większe równe
< mniejsze
<= mniejsze równe
<> lub != różne
LIKE służy głównie do porównywania danych łańcuchowych

Przykłady zastosowania:

SELECT * FROM pracownicy WHERE placa >= 1000;

Spowoduje wyświetlenie listy pracowników, których płaca jest większa lub równa 1000:

+------------+------------+----------------+---------+
| imie       | nazwisko   | data_urodzenia | placa   |
+------------+------------+----------------+---------+
| Jan        | Kowalski   | 2002-07-20     | 1200.00 |
| Aleksander | Borowiecki | 1952-08-06     | 1500.34 |
+------------+------------+----------------+---------+
SELECT imie, nazwisko, placa FROM pracownicy WHERE nazwisko = 'Kowalski';

Spowoduje wyświetlenie danych (tylko imię, nazwisko i placa) wszystkich pracowników, których nazwisko brzmi dokładnie Kowalski:

+------+----------+--------------------+
| imie | nazwisko | placa              |
+------+----------+--------------------+
| Jan  | Kowalski | 1200.00            |
+------+----------+--------------------+
SELECT * FROM pracownicy WHERE nazwisko LIKE 'K%';

Spowoduje wyświetlenie wszystkich pracowników, których nazwisko rozpoczyna się na literę ‘K’:

+-----------+-------------+----------------+--------------------+---------+
| imie      | nazwisko    | data_urodzenia | adres              | placa   |
+-----------+-------------+----------------+--------------------+---------+
| Jan       | Kowalski    | 2002-07-20     | Kwiatowa 8, Poznań | 1200.00 |
| Izabela   | Kwiatkowska | NULL           | NULL               |    NULL |
| Katarzyna | Kowalska    | 2002-07-02     | NULL               | 1200.00 | 
+-----------+-------------+----------------+--------------------+---------+

Dzięki zastosowaniu znaków globalnych (% i _) istnieje możliwość przyrównania do dowolnego ciągu znaków. Znak ‘%’ (procent) zastępuje dowolną ilość znaków. Znak ‘_’ (podkreślenie) zastępuje dokładnie jeden znak. Zapytanie:

SELECT imie, nazwisko FROM pracownicy WHERE nazwisko LIKE 'Kowalsk_';

spowoduje wyświetlenie wszystkich pracowników, których nazwisko zaczyna się ciągiem znaków ‘Kowalsk’ i zaraz po nim występuje jeden dowolny znak:

+-----------+----------+
| imie      | nazwisko |
+-----------+----------+
| Jan       | Kowalski |
| Katarzyna | Kowalska |
+-----------+----------+

Warunki wyboru podawane za WHERE można łączyć ze sobą stosując operatory AND oraz OR. Dzięki temu istnieje możliwość zbudowania zapytania bardziej złożonego, a co za tym idzie bardziej dokładnego.

W momencie zastosowania operatora AND wszystkie połączone tak warunki muszą zostać spełnione, aby w wyniku pojawił się dany rekord. Jeśli zastosujesz do połączenia warunków operator OR – wówczas może zostać spełniony tylko jeden z warunków wchodzących w skład zapytania. Wydając zapytanie:

SELECT * FROM pracownicy WHERE (placa > 500 AND placa < 1000) OR nazwisko = 'Kowalski';

spowodujesz wyświetlenie w wyniku wszystkich pracowników, których płaca mieści się w zakresie 500-1000 oraz pracowników o nazwisku ‘Kowalski’:

+--------+--------------+----------------+---------+
| imie   | nazwisko     | data_urodzenia | placa   |
+--------+--------------+----------------+---------+
| Jan    | Kowalski     | 2002-07-20     | 1200.00 |
| Aniela | Michałkowska | 1970-05-23     |  854.29 |
+--------+--------------+----------------+---------+

Dane w tabeli mogą być przechowywane w dowolnej kolejności. Możesz jednak spowodować ich pobranie w ściśle określonym porządku. Kolumny, według których MySQL ma posortować dane podaje się po klauzuli ORDER BY oddzielone przecinkami. Chcąc więc uszeregować listę pracowników rosnąco według nazwiska i malejąco według płacy wpiszesz następujące polecenie:

SELECT * FROM pracownicy ORDER BY nazwisko ASC, placa DESC;

ASC oznacza sortowanie rosnąco według podanego pola, DESC natomiast oznacza sortowanie malejące:

+------------+--------------+----------------+---------+
| imie       | nazwisko     | data_urodzenia | placa   |
+------------+--------------+----------------+---------+
| Aleksander | Borowiecki   | 1952-08-06     | 1500.34 |
| Katarzyna  | Kowalska     | 2002-07-02     | 1200.00 |
| Jan        | Kowalski     | 2002-07-20     | 1200.00 |
| Izabela    | Kwiatkowska  | NULL           |    NULL |
| Aniela     | Michałkowska | 1970-05-23     |  854.29 |
+------------+--------------+----------------+---------+

Używając klauzuli LIMIT spowodujesz wyświetlenie jedynie części rekordów. Aby pobrać dwa pierwsze rekordy napisz:

SELECT * FROM pracownicy LIMIT 2;

W wyniku otrzymasz:

+---------+-------------+----------------+---------+
| imie    | nazwisko    | data_urodzenia | placa   |
+---------+-------------+----------------+---------+
| Jan     | Kowalski    | 2002-07-20     | 1200.00 |
| Izabela | Kwiatkowska | NULL           |    NULL |
+---------+-------------+----------------+---------+

Wypełniając pole ofset wyświetlisz podaną ilość rekordów od pewnego miejsca w tabeli. Chcąc pobrać rekordy od 3 do 7 napisz następująco:

SELECT * FROM pracownicy LIMIT 2, 5;

Spowoduje to wyświetlenie pięciu rekordów (o ile tyle istnieje w bazie) poczynając od rekordu trzeciego:

+------------+--------------+----------------+---------+
| imie       | nazwisko     | data_urodzenia | placa   |
+------------+--------------+----------------+---------+
| Aleksander | Borowiecki   | 1952-08-06     | 1500.34 |
| Aniela     | Michałkowska | 1970-05-23     |  854.29 |
| Katarzyna  | Kowalska     | 2002-07-02     | 1200.00 |
+------------+--------------+----------------+---------+

MySQL pozwala na połączenie ze sobą wielu opcji, dzięki którym można bardzo dokładnie zawęzić poszukiwaną ilość informacji. Przykład bardziej złożonego zapytania można przedstawić następująco:

SELECT imie, nazwisko, placa FROM pracownicy
  WHERE placa >= 500 AND placa < 1200
  ORDER BY nazwisko
  LIMIT 5;

Powyższe zapytanie spowoduje wygenerowanie następującego zestawienia:

+--------+--------------+--------+
| imie   | nazwisko     | placa  |
+--------+--------------+--------+
| Aniela | Michałkowska | 854.29 |
+--------+--------------+--------+

Jak widać połączono w tym momencie warunek wyboru według płacy pomiędzy 500 a 1200 z sortowaniem danych według nazwiska i ograniczeniem wyniku tylko do pięciu pierwszych rekordów.

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.


  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Marketplace
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
Antywirus ESET
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub