Modyfikacja struktury tabeli

Do modyfikacji struktury tabeli służy polecenie ALTER TABLE. Zmodyfikowanie struktury tabeli zawierającej już jakieś dane spowoduje próbę podporządkowania istniejących danych nowemu formatowi.

Dzięki temu poleceniu można dodawać, modyfikować, usuwać pola oraz manipulować indeksami. Ogólna postać polecenia przedstawia się następująco:

ALTER TABLE nazwa_tabeli specyfikacja_struktury;

W miejsce specyfikacja_struktury podajesz dokładną operację, jaką chcesz wykonać na danej tabeli. Aby dodać kolejne pole do istniejącej tabeli należy użyć polecenia:

ALTER TABLE pracownicy ADD rozmiar_buta VARCHAR(10);

Spowoduje to dodanie jednego pola o nazwie rozmiar_buta na końcu struktury tabeli.

Aby zmienić typ jednego konkretnego pola użyj polecenia:

ALTER TABLE pracownicy MODIFY rozmiar_buta INT;

Aby usunąć konkretne pole ze struktury tabeli należy użyć polecenia:

ALTER TABLE pracownicy DROP rozmiar_buta;

Zmiana nazwy tabeli przedstawia się następująco:

ALTER TABLE pracownicy RENAME zatrudnieni;
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.