Słowo kluczowe: dynamiczne elementy

Moduły – dynamiczne elementy strony WWW

Moduły inaczej “widgety”, to dynamiczne elementy strony WWW, które w zależności od swojej funkcji, prezentują wybrane treści. Moduły mogą więc zawierać w sobie pola tekstowe, graficzne, animacje, ramki z kodami, a także mogą być odnośnikami do innych stron WWW lub przyciskami akcji, np. powodujące uruchomienie aplikacji Skype na komputerze. Moduły kreatora WWW dopasowują się do całej […]