Tworzenie tabel

Tabele zawierają pola, które określają jakie dane będzie zawierał pojedynczy rekord (inaczej: wiersz). Jeśli chcesz utworzyć tabelę przechowującą dane o pracownikach trafią do niej pola typu imię, nazwisko, data_urodzenia, płaca.

Jeden z rekordów będzie wyglądał następująco: ‘Jan’, ‘Kowalski’, ‘2002-07-20’, ‘1200.00’. Już na pierwszy rzut oka widać, że podane dane są różnego typu. imię i nazwisko to dane tekstowe, data_urodzenia to pole zawierające w sobie datę, płaca reprezentuje dane liczbowe.

Do utworzenia tabeli służy polecenie SQL CREATE TABLE:

CREATE TABLE nazwa_tabeli struktura_tabeli;

Każda tabela powinna posiadać swoją nazwę. Definiujesz ją w miejscu nazwa_tabeli. W miejsce struktura_tabeli wstawiasz dokładną specyfikację poszczególnych pól, jakie powinna zawierać tabela. Polecenie SQL dla przykładu podanego wyżej będzie wyglądać następująco:

CREATE TABLE pracownicy (
  imie VARCHAR(30), 
  nazwisko VARCHAR(30),
  data_urodzenia DATE, 
   placa DECIMAL(10,2)
);

Powyższe polecenie utworzy tabelę pracownicy o następującej strukturze:

+----------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| imie           | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| nazwisko       | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| data_urodzenia | date          | YES  |     | NULL    |       |
| placa          | decimal(10,2) | YES  |     | NULL    |       |
+----------------+---------------+------+-----+---------+-------+

Po każdej nazwie pola następuje definicja typu danych, jakie będzie ono zawierało. Spis wszystkich możliwych do użycia w MySQL typów danych znajduje się w osobnym artykule.

Istnieje możliwość określenia wartości standardowej, jakie przyjmie każde nowe pole w momencie, kiedy nie zostanie wypełnione innymi danymi. Wartości standardowe podaje się dla każdego pola po słowie kluczowym DEFAULT zaraz po definicji typu. Polecenie tworzące tę samą tabelę jednak z definicją wartości standardowych dla niektórych pól (data_urodzenia => ‘1950-01-01’ i placa => ‘1000.00’) będzie wyglądać następująco:

CREATE TABLE pracownicy (
  imie VARCHAR(30), 
  nazwisko VARCHAR(30),
  data_urodzenia DATE DEFAULT '1950-01-01', 
  placa DECIMAL(10,2) DEFAULT '1000.00'
);

Tabela pracownicy będzie wówczas wyglądać:

+----------------+---------------+------+-----+------------+-------+
| Field          | Type          | Null | Key | Default    | Extra |
+----------------+---------------+------+-----+------------+-------+
| imie           | varchar(30)   | YES  |     | NULL       |       |
| nazwisko       | varchar(30)   | YES  |     | NULL       |       |
| data_urodzenia | date          | YES  |     | 1950-01-01 |       |
| placa          | decimal(10,2) | YES  |     | 1000.00    |       |
+----------------+---------------+------+-----+------------+-------+
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.


Odbierz 25 zł do wydania na empik.com

Polecaj usługi home.pl i zdobywaj za każde polecenie kupon o wartości 25zł do wydania na empik.com

Zdobądź swój kupon na 25zł Sprawdź jak