Tworzenie tabel

Tabele zawierają pola, które określają jakie dane będzie zawierał pojedynczy rekord (inaczej: wiersz). Jeśli chcesz utworzyć tabelę przechowującą dane o pracownikach trafią do niej pola typu imię, nazwisko, data_urodzenia, płaca.

Jeden z rekordów będzie wyglądał następująco: ’Jan’, 'Kowalski’, '2002-07-20′, '1200.00′. Już na pierwszy rzut oka widać, że podane dane są różnego typu. imię i nazwisko to dane tekstowe, data_urodzenia to pole zawierające w sobie datę, płaca reprezentuje dane liczbowe.

Do utworzenia tabeli służy polecenie SQL CREATE TABLE:

CREATE TABLE nazwa_tabeli struktura_tabeli;

Każda tabela powinna posiadać swoją nazwę. Definiujesz ją w miejscu nazwa_tabeli. W miejsce struktura_tabeli wstawiasz dokładną specyfikację poszczególnych pól, jakie powinna zawierać tabela. Polecenie SQL dla przykładu podanego wyżej będzie wyglądać następująco:

CREATE TABLE pracownicy (
  imie VARCHAR(30), 
  nazwisko VARCHAR(30),
  data_urodzenia DATE, 
   placa DECIMAL(10,2)
);

Powyższe polecenie utworzy tabelę pracownicy o następującej strukturze:

+----------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| imie           | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| nazwisko       | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| data_urodzenia | date          | YES  |     | NULL    |       |
| placa          | decimal(10,2) | YES  |     | NULL    |       |
+----------------+---------------+------+-----+---------+-------+

Po każdej nazwie pola następuje definicja typu danych, jakie będzie ono zawierało. Spis wszystkich możliwych do użycia w MySQL typów danych znajduje się w osobnym artykule.

Istnieje możliwość określenia wartości standardowej, jakie przyjmie każde nowe pole w momencie, kiedy nie zostanie wypełnione innymi danymi. Wartości standardowe podaje się dla każdego pola po słowie kluczowym DEFAULT zaraz po definicji typu. Polecenie tworzące tę samą tabelę jednak z definicją wartości standardowych dla niektórych pól (data_urodzenia => '1950-01-01′ i placa => '1000.00′) będzie wyglądać następująco:

CREATE TABLE pracownicy (
  imie VARCHAR(30), 
  nazwisko VARCHAR(30),
  data_urodzenia DATE DEFAULT '1950-01-01', 
  placa DECIMAL(10,2) DEFAULT '1000.00'
);

Tabela pracownicy będzie wówczas wyglądać:

+----------------+---------------+------+-----+------------+-------+
| Field          | Type          | Null | Key | Default    | Extra |
+----------------+---------------+------+-----+------------+-------+
| imie           | varchar(30)   | YES  |     | NULL       |       |
| nazwisko       | varchar(30)   | YES  |     | NULL       |       |
| data_urodzenia | date          | YES  |     | 1950-01-01 |       |
| placa          | decimal(10,2) | YES  |     | 1000.00    |       |
+----------------+---------------+------+-----+------------+-------+
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.