Typy danych w MySQL

Nazwa Opis
TINYINT 1-bajtowe pole, przechowujące wartości całkowite bez znaku z przedziału od 0 do 255 lub ze znakiem z przedziału od -127 do 127
SMALLINT 2-bajtowa wartość całkowita. Zakres wartości bez znaku od 0 do 65 535 lub ze znakiem od -32 768 do 32 768
MEDIUMINT 3-bajtowa wartość całkowita. Zakres wartości od 0 do 16 777 215 lub ze znakiem od -8 388 608 do 8 388 608
INT 4-bajtowa wartość całkowita. Zakres wartości ze znakiem od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 lub bez znaku od 0 do 4 294 967 295
BIGINT 8-bajtowa wartość całkowita. Typ BIGINT jest używany podczas przeprowadzania obliczeń. Stosując pola tego typu we własnej bazie danych należy uważać, aby ich wartości nie były zbyt duże, ponieważ użyte w obliczeniach mogą doprowadzić do błędu przepełnienia
FLOAT(dokładność) Liczba zmiennoprzecinkowa z precyzją wyrażaną liczbą bajtów. Dwie wartości akceptowane jako precyzja to 4 i 8. Użycie 4 tworzy liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji, natomiast 8 – liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji. Szczegóły dotyczące tych dwóch typów danych opisują pola FLOAT i DOUBLE
FLOAT 4-bajtowa liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1.402823466E+38 do -1.175494351E-38, 0 i 1.175494351E-38 do 3.402823466E+38
DOUBLE 8-bajtowa liczba zmiennoprzecinkowa przechowująca wartości z zakresu od -1.7976931348623157E+308 do -2.2250738585072014E-308, 0, i 2.2250738585072014E-308 do 1.7976931348623157E+308
DECIMAL Pole zmiennoprzecinkowe o takiej samej pojemności jak DOUBLE. Liczba, zamiast zostać zredukowana do postaci szesnastkowej, pamiętana jest w formacie znakowym
DATE Data (bez czasu), wyświetlana w formacie RRRR-MM-DD. Akceptuje daty w różnych formatach z zakresu od 1000-01-01 do 9999-12-31
DATETIME Pole daty z czasem dnia wyświetlane według formatu RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Może przechowywać wartości z zakresu od 1000-01-01 00:00:00 do 9999-12-31 23:59:59
TIMESTAMP Data i czas liczony od początku epoki systemu UNIX, 1970-01-01 00:00:00, do momentu kiedy 32-bitowe pole przechowujące liczbę sekund, jaka upłynęła od tej daty ulegnie przepełnieniu w roku 2037. Jeśli polu temu nie została nadana wartość przez wyrażenie INSERT lub UPDATE, domyślnie otrzyma ono wartość daty bieżącej
TIME Czas mieszczący się w przedziale od -838:59:59 do 838:59:59
YEAR Rok. Dozwolone wartości to przedział od 1901 do 2155 oraz wartość 0000. MySQL wyświetla wartość typu YEAR w formacie RRRR
CHAR Pole znakowe o stałej długości z zakresu od 1 do 255 bajtów. Po wstawieniu wartości puste miejsca pola CHAR są uzupełniane z prawej strony spacjami
VARCHAR Pole znakowe o zmiennej długości z zakresu od 1 do 255 bajtów. Zajmowany jest jedynie taki obszar pamięci, jakiego wymaga wartość wstawiona w to pole
TINYBLOB, TINYTEXT Kolumna binarna lub tekstowa o rozmiarze nie przekraczającym 255 bajtów
BLOB, TEXT Kolumna binarna lub tekstowa o rozmiarze nie przekraczającym 65 535 bajtów
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT Kolumna binarna lub tekstowa o rozmiarze nie przekraczającym 16 777 215 bajtów
LONGBLOB, LONGTEXT Kolumna binarna lub tekstowa o rozmiarze nie przekraczającym 4 294 967 295 bajtów
ENUM(‘elem1’, ‘elem2’, …) Kolumna łańcuchowa, która może zawierać jedną z wartości wymienionych na liście wartości w definicji tej kolumny
SET(‘elem1’, ‘elem2’, …) Kolumna łańcuchowa, która może zawierać dowolną liczbę wartości spośród  wartości występujących na liście w definicji tej kolumny

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.


Odbierz 25 zł do wydania na empik.com

Polecaj usługi home.pl i zdobywaj za każde polecenie kupon o wartości 25zł do wydania na empik.com

Zdobądź swój kupon na 25zł Sprawdź jak

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie