Typy danych w MySQL

Numeryczne typy danych w MySQL

Nazwa Opis
TINYINT 1-bajtowe pole, przechowujące wartości całkowite bez znaku z przedziału od 0 do 255 lub ze znakiem z przedziału od -127 do 127
SMALLINT 2-bajtowa wartość całkowita. Zakres wartości bez znaku od 0 do 65 535 lub ze znakiem od -32 768 do 32 768
MEDIUMINT 3-bajtowa wartość całkowita. Zakres wartości od 0 do 16 777 215 lub ze znakiem od -8 388 608 do 8 388 608
INT 4-bajtowa wartość całkowita. Zakres wartości ze znakiem od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 lub bez znaku od 0 do 4 294 967 295
BIGINT 8-bajtowa wartość całkowita. Typ BIGINT jest używany podczas przeprowadzania obliczeń. Stosując pola tego typu we własnej bazie danych należy uważać, aby ich wartości nie były zbyt duże, ponieważ użyte w obliczeniach mogą doprowadzić do błędu przepełnienia
FLOAT(dokładność) Liczba zmiennoprzecinkowa z precyzją wyrażaną liczbą bajtów. Dwie wartości akceptowane jako precyzja to 4 i 8. Użycie 4 tworzy liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji, natomiast 8 – liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji. Szczegóły dotyczące tych dwóch typów danych opisują pola FLOAT i DOUBLE
FLOAT 4-bajtowa liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1.402823466E+38 do -1.175494351E-38, 0 i 1.175494351E-38 do 3.402823466E+38
DOUBLE 8-bajtowa liczba zmiennoprzecinkowa przechowująca wartości z zakresu od -1.7976931348623157E+308 do -2.2250738585072014E-308, 0, i 2.2250738585072014E-308 do 1.7976931348623157E+308
DECIMAL Pole zmiennoprzecinkowe o takiej samej pojemności jak DOUBLE. Liczba, zamiast zostać zredukowana do postaci szesnastkowej, pamiętana jest w formacie znakowym

Typy danych w MySQL: daty i czasy

Nazwa Opis
DATE Data (bez czasu), wyświetlana w formacie RRRR-MM-DD. Akceptuje daty w różnych formatach z zakresu od 1000-01-01 do 9999-12-31
DATETIME Pole daty z czasem dnia wyświetlane według formatu RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Może przechowywać wartości z zakresu od 1000-01-01 00:00:00 do 9999-12-31 23:59:59
TIMESTAMP Data i czas liczony od początku epoki systemu UNIX, 1970-01-01 00:00:00, do momentu kiedy 32-bitowe pole przechowujące liczbę sekund, jaka upłynęła od tej daty ulegnie przepełnieniu w roku 2037. Jeśli polu temu nie została nadana wartość przez wyrażenie INSERT lub UPDATE, domyślnie otrzyma ono wartość daty bieżącej
TIME Czas mieszczący się w przedziale od -838:59:59 do 838:59:59
YEAR Rok. Dozwolone wartości to przedział od 1901 do 2155 oraz wartość 0000. MySQL wyświetla wartość typu YEAR w formacie RRRR

Tekstowe i znakowe typy danych w MySQL

Nazwa Opis
CHAR Pole znakowe o stałej długości z zakresu od 1 do 255 bajtów. Po wstawieniu wartości puste miejsca pola CHAR są uzupełniane z prawej strony spacjami
VARCHAR Pole znakowe o zmiennej długości z zakresu od 1 do 65 535 bajtów (w wersji poniżej 5.0.3. od 1 do 255 bajtów). Zajmowany jest jedynie taki obszar pamięci, jakiego wymaga wartość wstawiona w to pole
TINYBLOB, TINYTEXT Kolumna binarna lub tekstowa o rozmiarze nie przekraczającym 255 bajtów
BLOB, TEXT Kolumna binarna lub tekstowa o rozmiarze nie przekraczającym 65 535 bajtów
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT Kolumna binarna lub tekstowa o rozmiarze nie przekraczającym 16 777 215 bajtów
LONGBLOB, LONGTEXT Kolumna binarna lub tekstowa o rozmiarze nie przekraczającym 4 294 967 295 bajtów
ENUM(’elem1′, 'elem2′, …) Kolumna łańcuchowa, która może zawierać jedną z wartości wymienionych na liście wartości w definicji tej kolumny
SET(’elem1′, 'elem2′, …) Kolumna łańcuchowa, która może zawierać dowolną liczbę wartości spośród  wartości występujących na liście w definicji tej kolumny
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.