Słowo kluczowe: inwentaryzacja

Wycena magazynu – inwentaryzacja, spis z natury

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia i wpisania do tej ewidencji spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Remanent (spis z natury) powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan (ilość) rzeczy nim objętych. W przeciwieństwie do inwentaryzacji, wycena magazynu uwzględnia także […]

Czym jest funkcja Inwentaryzacja oraz jak z niej korzystać?

W ramach pakietu eKsięgowość Biznes/Profesjonalna możliwe jest prowadzenie magazynu produktów, w ramach którego dostępne są standardowe operacje magazynowe. Po przejściu do magazynu możesz wystawić dokumenty magazynowe oraz skorzystać z modułu inwentaryzacji. Za pomocą eKsięgowość możesz realizować przyjęcia i wydania magazynowe, przesuwać towary między wieloma magazynami i przeprowadzać inwentaryzacje. Transakcje odbywające się pomiędzy przedsiębiorcami oraz operacje […]