Słowo kluczowe: remanent

Wycena magazynu – inwentaryzacja, spis z natury

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia i wpisania do tej ewidencji spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Remanent (spis z natury) powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan (ilość) rzeczy nim objętych. W przeciwieństwie do inwentaryzacji, wycena magazynu uwzględnia także […]

Jak dodać remanent początkowy lub końcowy?

Przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą KPiR mają obowiązek przeprowadzenia remanentu na koniec każdego roku. Remanent może znaleźć się w księdze w formie wyszczególnionych rodzajów towarów, bądź materiałów, albo w jednej pozycji (jako suma całości). Warto wiedzieć czym jest remanent i jak należy się do niego zabrać. Remanent należy wpisać do KPiR dwukrotnie. Najpierw jako ostatnia […]