Słowo kluczowe: wycena magazynu

Wycena magazynu – inwentaryzacja, spis z natury

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia i wpisania do tej ewidencji spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Remanent (spis z natury) powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan (ilość) rzeczy nim objętych. W przeciwieństwie do inwentaryzacji, wycena magazynu uwzględnia także […]