Czym jest funkcja Inwentaryzacja oraz jak z niej korzystać?

Program do księgowości online – eKsięgowość – pozwala na wygodne zarządzanie stanami magazynowymi, w tym także inwentaryzacji. Sprawdź, jak poruszać się w panelu usługi, aby łatwo korzystać z tej funkcjonalności.

SPIS TREŚCI

Czym jest funkcja Inwentaryzacja w usłudze eKsięgowość?

W ramach pakietu eKsięgowość Biznes i Profesjonalna możliwe jest prowadzenie magazynu produktów, z dostępem do standardowych operacji magazynowych – wystawić dokumenty magazynowe oraz skorzystać z modułu inwentaryzacji. Za pomocą eKsięgowość możesz realizować przyjęcia i wydania magazynowe, przesuwać towary między wieloma magazynami i przeprowadzać inwentaryzacje.

księgowość online

Transakcje odbywające się pomiędzy przedsiębiorcami oraz operacje w magazynach muszą być zawsze odpowiednio dokumentowane! Przykładem odpowiedniego dokumentowania są faktury VAT oraz dokumenty magazynowe, np. WZ, PZ, PW, RW, MM. Całą gospodarką magazynową oraz przeprowadzanymi inwentaryzacjami możesz w prosty sposób zarządzać przez panel eKsięgowość Po przejściu do modułu Inwentaryzacja, możesz wykonać inwentaryzacje swoich magazynów, czyli wygenerować wykaz składników znajdujących się w magazynie na określony dzień.

Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu składników majątkowych, jak też  na wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Moduł inwentaryzacji ułatwia przeprowadzenie inwentaryzacji, ponieważ za pomocą kilku kliknięć myszki możesz wygenerować zestawienie stanu magazynowego wynikającego z ewidencji księgowej. Na podstawie takiego wykazu możesz sprawdzić czy stan odnotowany w ewidencji księgowej pokrywa się ze stanem rzeczywistym.

Inwentaryzacje generowane w panelu eKsięgowość mogą być zatwierdzone lub niezatwierdzone.

Jak zarządzać inwentaryzacją?

 1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
 2. Po lewej stronie w menu przejdź do MenuInwentaryzacja (skroluj w dół myszką) lub kliknij w znak „+” jeśli od razu chcesz dodać nowy dokument.

  eKsięgowość - Magazyn - Kliknij podopcję menu Inwentaryzacja

 3. Na ekranie zostanie wyświetlony moduł inwentaryzacji. W górnej części ekranu możesz wybrać magazyn (jeśli masz ich więcej).
  księgowość online - inwentaryzacja
 4. Aby wygenerować nowy dokument kliknij w przycisk +Inwentaryzacja.

  eKsięgowość - Magazyn - Inwentaryzacja - Kliknij przycisk Nowa inwentaryzacja

 5. W wyświetlonym oknie wybierz magazyn, dla którego chcesz wygenerować dokument inwentaryzacji oraz datę początkową. Kliknij przycisk Utwórz inwentaryzację, aby wygenerować zestawienie dla wybranego magazynu.

  eKsięgowość - Magazyn - Inwentaryzacja - Nowa inwentaryzacja - Podaj dane i kliknij przycisk Utwórz inwentaryzacjęInwentaryzacja w programie do księgowania

 6. Na ekranie zostanie wyświetlony wygenerowany dokument inwentaryzacji. W górnej części ekranu możesz kliknąć przycisk Powrót, aby wyłączyć podgląd dokumentu i nie ustawiać mu statusu zatwierdzonego.
  eKsięgowość-inwentaryzacja
 7. Kliknij przycisk Zatwierdź w górnej lub dolnej części ekranu.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.