Czym jest funkcja Inwentaryzacja oraz jak z niej korzystać?

W ramach pakietu eKsięgowość Biznes/Profesjonalna możliwe jest prowadzenie magazynu produktów, w ramach którego dostępne są standardowe operacje magazynowe. Po przejściu do magazynu możesz wystawić dokumenty magazynowe oraz skorzystać z modułu inwentaryzacji. Za pomocą eKsięgowość możesz realizować przyjęcia i wydania magazynowe, przesuwać towary między wieloma magazynami i przeprowadzać inwentaryzacje.

eKsięgowość - Przykładowe funkcje, które oferuje program eKsięgowość - Wystawiaj faktury - Zarządzaj klientami - Zarządzaj magazynem

Transakcje odbywające się pomiędzy przedsiębiorcami oraz operacje w magazynach muszą być zawsze odpowiednio dokumentowane! Przykładem odpowiedniego dokumentowania są faktury VAT oraz dokumenty magazynowe, np. WZ, PZ, PW, RW, MM. Całą gospodarką magazynową oraz przeprowadzanymi inwentaryzacjami możesz w prosty sposób zarządzać przez panel eKsięgowość Po przejściu do modułu Inwentaryzacja, możesz wykonać inwentaryzacje swoich magazynów, czyli wygenerować wykaz składników znajdujących się w magazynie na określony dzień.

Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu składników majątkowych, jak też  na wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Moduł inwentaryzacji ułatwia przeprowadzenie inwentaryzacji, ponieważ za pomocą kilku kliknięć myszki możesz wygenerować zestawienie stanu magazynowego wynikającego z ewidencji księgowej. Na podstawie takiego wykazu możesz sprawdzić czy stan odnotowany w ewidencji księgowej pokrywa się ze stanem rzeczywistym.

Inwentaryzacje generowane w panelu eKsięgowość moga być zatwierdzone lub niezatwierdzone. W każdej chwili możesz włączyć podgląd dla utworzonego wcześniej dokumentu inwentaryzcji, aby np. go wydrukować.

Magazyn wraz z modułem inwentaryzacji dostępne są przy pakiecie eKsięgowość Biznes/Profesjonalna.

Czym jest funkcja Inwentaryzacja oraz jak z niej korzystać?

 1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
 2. Kliknij podopcję menu „Magazyn” -> „Inwentaryzacja”, która znajduje się w górnej części ekranu.

  eKsięgowość - Magazyn - Kliknij podopcję menu Inwentaryzacja

 3. Na ekranie zostanie wyświetlony moduł inwentaryzacji. W górnej części ekranu możesz wybrać magazyn (jeśli masz ich więcej). Po wybraniu magazynu, możesz włączyć podgląd utworzonego wcześniej dokumentu inwentaryzacji – kliknij w tym celu numer dokumentu. Aby wygenerować nową inwentaryzację, kliknij przycisk „Nowa inwentaryzacja”.

  eKsięgowość - Magazyn - Inwentaryzacja - Kliknij przycisk Nowa inwentaryzacja

 4. W wyświetlonym oknie wybierz magazyn, dla którego chcesz wygenerować dokument inwentaryzacji oraz datę początkową. Kliknij przycisk „Utwórz inwentaryzację”, aby wygenerować zestawienie dla wybranego magazynu.

  eKsięgowość - Magazyn - Inwentaryzacja - Nowa inwentaryzacja - Podaj dane i kliknij przycisk Utwórz inwentaryzację

 5. Na ekranie zostanie wyświetlony wygenerowany dokument inwentaryzacji. W górnej częsci ekranu możesz kliknąć przycisk „Powrót”, aby wyłączyć podgląd dokumentu i nie ustawiać mu statusu zatwierdzonego.

  Jeśli od razu po wyświetleniu dokumentu inwentaryzacji chcesz go zatwierdzić, kliknij przycisk „Zatwierdź” w górnej części ekranu.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.