Jak dodać nowy wpis do rejestru sprzedaży lub zakupów VAT?

Za pośrednictwem panelu eKsięgowość możesz możesz sprawdzić rejestr sprzedaży lub zakupów VAT, które pozwalają zweryfikować wartość wystawianych faktur VAT (np. ilość, kwotę VAT oraz kwoty netto i brutto). Przykładowo, za pośrednictwem tej funkcji możesz ewidencjonować wszystkie dokumenty dla danego kwartału.

Po wyświetleniu wybranego rejestru VAT (np. sprzedaży lub zakupów), za pomocą przycisku w lewym górnym rogu będziesz mógł przejść do dodawania nowego wpisu do rejestru.

Jak dodać nowy wpis do rejestru sprzedaży lub zakupów VAT?

 1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
 2. Kliknij „Ewidencje” i wybierz odpowiednią podopcję: „Rejestr sprzedaży VAT” lub „Rejestr zakupów VAT” .eKsięgowość - Ewidencje - Wybierz odpowiednią podopcję: Rejestr sprzedaży VAT lub Rejestr zakupów VAT
 3. Kliknij przycisk „Dodaj wpis”, który znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.eKsięgowość - Ewidencje - Rejestr sprzedaży VAT - Kliknij przycisk Dodaj wpis

 4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego wpisu do rejestru (na poniższym zrzucie ekranu przykład dodawania do rejestru sprzedaży VAT). Wypełnij wyświetlony formularz:eKsięgowość - Ewidencje - Rejestr sprzedaży VAT - Dodaj wpis - Wypełnij formularz dodawania nowego wpisu do rejestru
  • Numer dowodu księgowego – wpisz numer dowodu księgowego dla tworzonego wpisu.
  • Opis – w tym miejscu możesz dodać opis operacji, który może pomóc ją zidentyfikować w przyszłości.
  • Data wystawienia – wpisz datę wystawienia dokumentu.
  • Data księgowania VAT – wpisz datę księgowania VAT.
  • Rodzaj – określ rodzaj operacji:
   • W przypadku rejestru sprzedaży VAT, możesz wybrać „sprzedaż” lub „korekta sprzedaży”.
   • W przypadku rejestru zakupów VAT, możesz wybrać „zakup” lub „korekta zakupu”.
  • Odbiorca lub Dostawca – w zależności od wybranego rejestru, określ dane odbiorcy lub dostawcy.
  • Stawki – w tej sekcji należy określić stawki VAT dla tworzonego wpisu.  Po wpisaniu odpowiednich wartości, w formularzu automatycznie wyświetlone zostaną odpowiednie kwoty podatku.
  • Dodatkowe cechy – w tej sekcji należy określić dodatkowe cechy dla nowego wpisu:
   • Dostępne dodatkowe cechy to: VAT rozlicza nabywca, WNT, Import usług, Import usług art.28b, Uproszczony import towarów.
   • Możesz też zaznaczyć czy wpis dotyczy środków trwałych.
 5. Kliknij przycisk „Zapisz dokument”, aby dodać nowy wpis do rejestru.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.