Do czego służy KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów?

W ramach usługi eKsięgowość Profesjonalna masz możliwość skorzystania z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Dowiedz się, jak to zrobić.

SPIS TREŚCI

Co to jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR)?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPIR) służy do ustalenia podstawy opodatkowania, czyli dochodu lub straty, za pomocą chronologicznego zestawienia przychodów i poniesionych kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wyświetlić KPiR w eKsięgowości?

 1. Zaloguj się do panelu eKsięgowość
 2. Po lewej stronie menu kliknij opcję Ewidencje, następnie KPiR.
  Księgowość online Księga przychodów i rozchodów
 3. Na ekranie wyświetli się Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, która zostanie wygenerowana na podstawie operacji zapisanych w Twoim koncie eKsięgowość.
  program do fakturowania- ksiegowosc onlie - KPiR
  Kolumny od lewej do prawej opisują szczegóły danej operacji gospodarczej, np. faktury, dokumenty lub inne dowody księgowe, świadczące o zaistnieniu danego zdarzenia (np. zakupu lub sprzedaży danej rzeczy / usługi).

Jak dodać ręcznie wpis do KPiR?

W razie potrzeby możesz dodać ręcznie wpis do KPiR w ramach: sprzedaży towarów i usług, pozostałych przychodów, zakupu towarów handlowych i materiałów, kosztów ubocznych zakupu, wynagrodzeń w gotówce i naturze lub pozostałych wydatków.
 1. W lewym górnym rogu ekranu kliknij przycisk +Dodaj wpis.
 2. eKsięgowość - dodaj wpis KPiR

 3. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który pozwala dodać wpis do KPiR.

  eKsięgowość - Ewidencje - KPiR - Dodaj - Wpis do KPiR - Uzupełnij formularz

  Uzupełnij potrzebne informacje:

  • Dodaj kontrahenta (możesz dodać nowego lub wyszukać istniejącego kontrahenta),
  • Podaj numer dowodu księgowego, który opisuje zdarzenie,
  • Wpisz opis zdarzenia, czego dotyczy dana operacja (np. zakup lub sprzedaż mebli),
  • Określ datę opisywanego zdarzenia gospodarczego,
  • Dodaj ewentualne uwagi do opisywanej operacji gospodarczej,
  • W tabeli na dole ekranu określ kwoty przychodów i/lub wydatków wynikających z operacji.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Jak przenieść sumy z KPiR prowadzonej poza systemem?

W eKsięgowość możesz za pomocą jednego formularza przenieść sumy z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) prowadzonej poza systemem eKsięgowość. Formularz do wpisania odpowiednich kwot i daty startu działalności znajduje się w opcji menu: UstawieniaPodatkiOgólne. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o przenosinach sum z KPiR prowadzonej poza systemem eKsięgowość.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.