Do czego służy KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów?


Co to jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR) w eKsięgowość?

W ramach usługi eKsięgowość unlimited masz możliwość skorzystania z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do ustalenia podstawy opodatkowania, czyli dochodu lub straty, za pomocą chronologicznego zestawienia przychodów i poniesionych kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wyświetlić KPiR w eKsięgowość?

eKsięgowość - Ewidencje - Wybierz opcję KPiRPo wybraniu opcji menu “Ewidencje” -> “KPiR”, zostanie wyświetlona Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, która zostanie wygenerowana na podstawie operacji zapisanych w Twoim koncie eKsięgowość. Kolumny od lewej do prawej opisują szczegóły danej operacji gospodarczej, np. faktury, dokumenty lub inne dowody księgowe, świadczące o zaistnieniu danego zdarzenia (np. zakupu lub sprzedaży danej rzeczy / usługi).
eKsięgowość - Ewidencje - KPiR - Lista

Jak dodać ręcznie wpis do KPiR?

W razie potrzeby możesz dodać ręcznie wpis do KPiR w ramach: sprzedaży towarów i usług, pozostałych przychodów, zakupu towarów handlowych i materiałów, kosztów ubocznych zakupu, wynagrodzeń w gotówce i naturze lub pozostałych wydatków.

Po wyświetleniu Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów dla Twojego konta, w lewym górnym rogu ekranu kliknij przycisk “Dodaj” -> “Wpis do KPiR”.

eKsięgowość - Ewidencje - KPiR - Dodaj - Wybierz opcje Wpis do KPiRNa ekranie zostanie wyświetlony formularz, który pozwala dodać wpis do KPiR.

  1. Dodaj kontrahenta (możesz dodać nowego lub wyszukać istniejącego kontrahenta),
  2. Podaj numer dowodu księgowego, który opisuje zdarzenie,
  3. Wpisz opis zdarzenia, czego dotyczy dana operacja (np. zakup lub sprzedaż mebli),
  4. Określ datę opisywanego zdarzenia gospodarczego,
  5. Dodaj ewentualne uwagi do opisywanej operacji gospodarczej,
  6. W tabeli na dole ekranu określ kwoty przychodów i/lub wydatków wynikających z operacji,
  7. Kliknij przycisk “Zapisz dokument”.

eKsięgowość - Ewidencje - KPiR - Dodaj - Wpis do KPiR - Uzupełnij formularz

Jak przenieść sumy z KPiR prowadzonej poza systemem?

W eKsięgowość możesz za pomocą jednego formularza przenieść sumy z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) prowadzonej poza systemem eKsięgowość. Formularz do wpisania odpowiednich kwot i daty startu działalności znajduje się w opcji menu: “Ustawienia” -> “Podatki” -> “Ogólne”. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o przenosinach sum z KPiR prowadzonej poza systemem eKsięgowość.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Przerzuć się na księgowość online

Wygodna aplikacja do fakturowania z generatorem plików JPK_VAT.