Słowo kluczowe: PuTTY

Jak połączyć się z serwerem za pomocą SSH?

Co to jest SSH? Przy jakich usługach home.pl dostępne jest połączenie SSH z serwerem? Jak połączyć się z moim serwerem za pomocą protokołu SSH? Nie potrafię samodzielnie wykonać zaplanowanych na serwerze operacji przez SSH Co to jest SSH? SSH jest protokołem komunikacyjnym, który jest wykorzystywany w sieciach komputerowych TCP/IP. SSH jest następcą protokołu Telnet, używany […]

Polecenia bash, które służą do wyświetlania plików

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do wyświetlania plików: Polecenie cat Polecenie head Polecenie less Polecenie tail Możemy wykonać operacje na serwerze za Ciebie! Polecenie cat cat opcja plik Polecenie to wysyła zawartość pliku na standardowe wyjście (czyli wyświetla zawartość pliku). Przykłady: cat plik.txt Poniższe polecenie łączy dwa pliki w jeden. cat plik1 […]

Polecenia bash do zarządzania plikami

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do zarządzania plikami: Polecenie chmod Polecenie cksum Polecenie md5sum Polecenie cp Polecenie file Polecenie ln Polecenie ls Polecenie mv Polecenie rm Polecenie touch Możemy wykonać operacje na serwerze za Ciebie! Polecenie chmod chmod zezwolenia plik Polecenie to zmienia prawa dostępu dla pliku/plików na nowe. By zmienić uprawnienia […]

Polecenia bash do zarządzania katalogami

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do zarządzania katalogami: Polecenie cd Polecenie mkdir Polecenie pwd Polecenie rmdir Możemy wykonać operacje na serwerze za Ciebie! Polecenie cd cd katalog docelowy Polecenie to zmienia bieżący katalog roboczy na ten podany jako katalog docelowy. Załóżmy że nasz obecny katalog roboczy to “/user/”. Przykłady: cd pliki Pierwszy […]