Słowo kluczowe: SSH

Blokada dostępu do SSH

Sprawdź jak włączyć lub zablokować dostęp SSH w nowym Panelu Klienta home.pl – kliknij tutaj. Po zakończeniu rejestracji usługi hostingu w home.pl, połączenie SSH jest domyślnie aktywne (wyjątek stanowią usługi nie obsługujące funkcji SSH). W dowolnej chwili możesz wyłączyć (zablokować) dostęp SSH dla całego serwera i analogicznie ponownie go uruchomić. Zmiany wykonasz w panelu administracyjnym […]

Logowanie SSH – gdzie znaleźć klucze RSA do połączenia?

Połączenie za pomocą kluczy SSH wymaga wygenerowania pary kluczy (publicznego i prywatnego), na podstawie których nastąpi autoryzacja do serwera. Klucz publiczny umieszcza się na serwerze, do którego ma nastąpić połączenie, a klucz prywatny na komputerze, z którego łączy się użytkownik. Połączenie z użyciem kluczy SSH stosowane jest m.in. podczas zarządzania repozytoriami SVN przez SSH przy […]

Jak samemu przywrócić kopię bezpieczeństwa?

Wprowadzenie Przywracanie regularnej kopii bezpieczeństwa na serwerze w home.pl Jak samodzielnie przywrócić kopię bezpieczeństwa plików lub bazy danych za pośrednictwem FTP? Jak samodzielnie przywrócić kopię bezpieczeństwa plików lub bazy danych za pośrednictwem SSH? Jak samodzielnie przywrócić kopię bezpieczeństwa bazy danych za pośrednictwem SSH? Przywracanie kopii zapasowej dla skrzynek e-mail na serwerze w home.pl Wprowadzenie Przy usługach […]

Jak zarządzać repozytoriami SVN przez SSH?

Sposób korzystania z SVN na hostingu zależy jest od tego czy Twój hosting posiada dedykowany adres IP. Zarządzanie repozytoriami SVN za pomocą SSH umożliwia np. tworzenie nowych repozytoriów, edycje ich ustawień lub korzystanie z innych funkcji SVN za pomocą okna konsoli. Zalecamy korzystanie z Panelu Klienta home.pl w celu wykonania najważniejszych operacji związanych z SVN, […]

Do czego służy dostęp SSH przy serwerze?

SSH jest protokołem komunikacyjnym, który wykorzystywany jest w sieciach komputerowych TCP/IP. SSH jest następcą protokołu Telnet, używany jest do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami (np. z serwerem w home.pl). Wyróżniającą cechą SSH jest transfer wszelkich danych w postaci zaszyfrowanej oraz identyfikacja użytkowników na wiele różnych sposobów. WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się […]

Jak połączyć się z serwerem za pomocą SSH?

SSH jest protokołem komunikacyjnym, który jest wykorzystywany w sieciach komputerowych TCP/IP. SSH jest następcą protokołu Telnet, używany jest do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami (np. z serwerem w home.pl). Wyróżniającą cechą SSH jest transfer wszelkich danych w postaci zaszyfrowanej oraz identyfikacja użytkowników na wiele różnych sposobów. WAŻNE! Połączenie SSH dostępne jest przy usługach: Hosting […]

Polecenia bash, które służą do wyświetlania plików

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do wyświetlania plików: Polecenie cat cat opcja plik Polecenie to wysyła zawartość pliku na standardowe wyjście (czyli wyświetla zawartość pliku). Przykłady: cat plik.txt Poniższe polecenie łączy dwa pliki w jeden. cat plik1 plik2 > plik Polecenie head head opcja plik Polecenie to wyświetla początek wybranego pliku. Przykłady: […]

Polecenia bash do zarządzania plikami

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do zarządzania plikami: Polecenie chmod chmod zezwolenia plik Polecenie to zmienia prawa dostępu dla pliku/plików na nowe. By zmienić uprawnienia musimy posiadać praw do jego edycji (np. być jego właścicielem). Uprawnienia można podawać na kilka sposobów, najpopularniejszy jest zapis ósemkowy: chmod XYZ info.txt Gdzie X, Y, Z […]

Polecenia bash do zarządzania katalogami

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do zarządzania katalogami: Polecenie cd cd katalog docelowy Polecenie to zmienia bieżący katalog roboczy na ten podany jako katalog docelowy. Załóżmy że nasz obecny katalog roboczy to “/user/”. Przykłady: cd pliki Pierwszy przykład zawiera ścieżkę względną (brak / na początku) i przeniesie nas do lokalizacji “/user/pliki”, ścieżka […]

Polecenia bash do skompresowanych archiwów

Opis podstawowych poleceń bash służących do obsługi skompresowanych archiwów Polecenie tar tar opcje Polecenie to służy do kompresji i rozpakowania różnych archiwów. Przykłady: tar -cvf archiwum.tar katalog_z_plikami/ Powyższy przykład tworzy archiwum wszystkich plików z podanego katalogu. Można też podać nazwę określonego pliku. tar -xvf archiwum.tar Powyższy przykład rozpakowuje archiwum. Bazując na rozszerzeniu (tar, tar.gz, tar.bz2) […]

Jak sprawdzić logi WWW/HTTP, MTA oraz FTP przez SSH lub FTP?

Wprowadzenie Jak sprawdzić logi WWW/HTTP, MTA oraz FTP przez protokół SSH? Jak pobrać logi WWW/HTTP, MTA lub FTP na komputer lokalny przez protokół SSH? Jak sprawdzić i pobrać logi WWW/HTTP, MTA oraz FTP przez protokół FTP? Wprowadzenie Na serwerach typu Hosting Biznes, Hosting Profesjonalny i Hosting Premium logi WWW/HTTP, FTP oraz MTA udostępniane są przez protokół SSH […]