Logowanie SSH – gdzie znaleźć klucze RSA do połączenia?

Najlepszy hosting dla stron WWW

Połączenie za pomocą kluczy SSH wymaga wygenerowania pary kluczy (publicznego i prywatnego), na podstawie których nastąpi autoryzacja do serwera. Klucz publiczny umieszcza się na serwerze, do którego ma nastąpić połączenie, a klucz prywatny na komputerze, z którego łączy się użytkownik.

Połączenie z użyciem kluczy SSH stosowane jest m.in. podczas zarządzania repozytoriami SVN przez SSH przy hostingach, które nie posiadają unikalnego adresu IP. Sugerujemy, aby klucze SSH generować dla każdego serwera i dla każdego komputera osobno. Klucze należy generować bezpośrednio z poziomu komputera, a nie serwera Unix.

Pamiętaj, aby nie udostępniać klucza prywatnego podmiotom i osobom trzecim.

Generowanie kluczy SSH w systemie Windows możliwe jest m.in. za pomocą:

Dodatkowe informacje w języku angielskim dot. generowania kluczy przez SSH znajdziesz pod adresem: https://www.ssh.com/ssh/keygen/

Parametry bezpieczeństwa dotyczące SSH

Na serwerach w home.pl możesz uruchomić 5 jednoczesnych sesji SSH z jednego adresu IP. Każda sesja SSH jest wliczana do limitu procesów. Dotyczy to również protokołu SFTP. Gwarantowany czas trwania jednej sesji SSH to 30 minut. Kliknij tutaj, aby sprawdzić parametry bezpieczeństwa na serwerach w home.pl.

Generowanie kluczy w konsoli na przykładzie Cmder’a

Cmder to środowisko konsolowe imitujące konsolę Linuxową. Można je rozszerzyć o dodatkowe elementy, aby jego działanie było zbliżone do działania, np. konsoli Linuxa lub konsoli działającej pod serwerem Unix.

 1. Z poziomu katalogu C:\Users\nazwa_uzytkownika wywołaj polecenie:
   ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f .ssh/s_home -C "serwer123456"
  • ssh-keygen – to nasz generator kluczy,
  • -t rsa  – wybór szyfrowania (zalecane RSA),
  • -b 4096 – moc szyfrowania (może być 2048, ale zalecane 4096),
  • -f .ssh/s_home – nazwa, pod którą maja być pliki (jeśli korzystasz z kluczy SSH do wielu serwerów, warto używać tego przełącznika, aby uniknąć nadpisania kluczy z domyślną nazwą,
  • -C “serwer123456” – dowolny komentarz, który będzie widoczny w kluczach na serwerze (wpisanie w tym miejscu nazwy Twojego serwera może pomóc później przy identyfikacji/szukaniu kluczy).
 2. Na ekranie wyświetlone zostaną kolejno następujące komunikaty, klikaj przycisk Enter, aby przejść dalej.
  • Generating public/private rsa key pair – wciśnij Enter.
  • Enter passphrase (empty for no passphrase) – wciśnij Enter.
  • Enter same passphrase again – kliknij Enter
 3. Po wyświetleniu kolejnych komunikatów, wyświetlone zostanie podsumowanie informujące o wygenerowaniu kluczy.
  Your identification has been saved in .ssh/s_home. Your public key has been saved in .ssh/s_home.pub. The key fingerprint is:
  SHA256:N3Le5LR5R1WRrMdgkrPWJ8gE+b7jn2nyY3vYof4Frwk serwer123456
  The key's randomart image is:
  +---[RSA 4096]----+
  |         .o . ..+|
  |         . = o o.|
  |          + B + .|
  |           * + +.|
  |        S * o = .|
  |         = B o = |
  |          . E = =|
  |           + Oo*.|
  |          ..OBB. |
  +----[SHA256]-----+
  Jako alternatywne rozwiązanie do wygenerowania kluczy, możesz skorzystać z programu puttygen. Następnie po wygenerowaniu kluczy w puttygen, będziesz mógł skonfigurować aplikację putty w taki sposób, aby stosowała ona wskazany klucz podczas połączenia. Podczas generowania kluczy w puttygen należy zaznaczyć RSA, wpisać 4096, wygenerować i zapisać klucze. Potem w konfiguracji aplikacji putty wystarczy wskazać klucz prywatny, a klucz publiczny trzeba wgrać na serwer zgodnie z dalszymi punktami poniższej instrukcji.

  Więcej informacji w języku angielskim nt. generowania kluczy znajdziesz: tutaj lub tutaj.

 4. W katalogu .ssh (w systemie Windows: C\Users\nazwa_uzytkownika\.ssh) zostaną zapisane dwa pliki:
  • s_home
  • s_home.pub
  Klucz publiczny umieszcza się na serwerze, do którego ma nastąpić połączenie, a klucz prywatny na komputerze, z którego łączy się użytkownik.
  Jeśli korzystasz z systemu Windows, podczas inicjowania połączenia z użyciem kluczy SSH, może być wymagane, aby klucz prywatny był w formacie .ppk
 5. Plik z końcówką .pub należy przesłać na serwer, drugi plik jest kluczem prywatnym i nie należy go udostępniać nigdzie indziej. Klucz prywatny ma pozostać na komputerze lokalnym, z którego będziesz inicjować połączenie z serwerem. Poniżej znajdziesz przykład zawartości dla pliku klucza publicznego:
  ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDfND/F0NWBSJf21/8H9qYjifWOqdIuK+CjUyuMAFFyPLePpuKELUH9NGnPk45moNnvnq/MvuHp/6S97wmNIhtdo0m5CHSNuhkRe31Y8k6qmVz65BPfCMA9wJZtef0UPJxurJm9cGEFVpzyOyc39NCO0JNnx8Uk727CqL+8tYN4e74hmib/4Aq+G8R52AiEOjKlkVqx0hddkGsFryIWEIWgzZWSbKez3zbGnH7i29R5Minzink963ndFr5cQ0sQQSp2hDhaBkIO9Xn9EiAlZr7P+HyTXUDgXG6a0SmbRptNPlQMI9QNn3wLn4418N/t6uwkLul+Fjf5GOWs8FLre5Hb7DPK4DxXWMiIMuzYc0A13D1ia9bWTu1Uh7JaqGDIAc27Pt+wNQhAAEAdbc2ZKnYCvowfL1xdFCK81a72YOUp6W6Ydmt1uAA9kAp9llD7c4SCumYs9kkeC3lnou+ALkaB1zSGjR+XBo8PzLOzg6gOJTZUpcp703fmvg+nLem9R1ga9gzEZt+ajtua0+ZTOg70SVKs0i7Lz6ApzjFNi/9wnDpB4VaDPGtTm3yjHddN4PhIZak5VfwMKWzXpEw4IunRfqCy7ObHL/qkTtHwlVUZ9MzDtUOkACbV94jEmeFImUgwfTpN3J4yu9O3ESq+bgN5Ym4E1R0NWN2uP5dNR+6HQw== serwer123456
  
 6. Wgraj klucz publiczny na serwer. Możesz to wykonać poniższym poleceniem lub za pomocą tradycyjnego połączenia SSH/FTP. Jeśli poniższe polecenie nie zadziała (np. w Cmder), to przejdź do punktu 7, gdzie opisujemy wgrywanie klucza publicznego przez SSH/FTP.
  ssh-copy-id -i .ssh/s_home serwer123456@serwer123456.home.pl
  • -i .ssh/s_home – w tym miejscu wskazujesz klucz do wgrania na serwer
  • serwer123456@serwer123456.home.pl – w tym miejscu wskazujesz serwer (w formacie: nazwa_użytkownika@adres_serwera), na który ma zostać wgrany klucz
 7. Aby wysłać klucz publiczny na serwer, możesz też skorzystać z tradycyjnego połączenia SSH/FTP, gdzie po połączeniu z serwerem należy utworzyć na serwerze katalog .ssh (w tej samej lokalizacji co katalog systemowy /backup), a następnie należy utworzyć plik do przechowywania kluczy o nazwie: authorized_keys. Utworzenie katalogu i pliku możesz wykonać za pomocą poniższych dwóch poleceń:
  Polecenie 1 – powoduje utworzenie katalogu .ssh w obecnej lokalizacji:
  mkdir .ssh

  Polecenie 2 – tworzy plik o nazwie authorized_keys, który będzie znajdować się w katalogu .ssh:

  touch .ssh/authorized_keys
 8. Następnie za pomocą dowolnego edytora (np. VIM na serwerze lub Notepad++ na komputerze lokalnym) wklej (przenieś) klucz publiczny z pliku s_home.pub do utworzonego na serwerze pliku o nazwie: authorized_keys. Gdy to zrobisz, możesz zakończyć połączenie SSH z serwerem.
 9. Następnie w katalogu .ssh na komputerze, w którym znajdują się klucze, należy utworzyć plik config i w nim zapisać konfigurację połączenia wg. poniższego schematu (zamiast “serwer123456” wpisz identyfikator swojego serwera):
  Host home serwer123456.home.pl
   HostName serwer123456.home.pl
   Port 22222
   IdentityFile ./.ssh/s_home
   User serwer123456 
  
  • w pierwszej linii fraza “home” może być zamieniona na inną dowolną frazę. Może Ci się ona przydać do połączenia z serwerem za pomocą tej prostej nazwy.
  • Host home serwer123456.home.pl – twoja prosta nazwa i adres serwera
  • HostName serwer123456.home.pl – adres serwera
  • Port 22222 – w tym miejscu ustalasz numer portu (możesz posiadać różne porty dla rożnych serwerów)
  • IdentityFile ./.ssh/s_home – lokalizacja klucza prywatnego
  • User serwer123456 – użytkownik ssh
 10. Po utworzeniu pliku config, z poziomu katalogu C:\Users\nazwa_użytkownika możesz wywołać poniższe polecenie, aby połączyć się z serwerem.
  ssh home
  • w pliku config możesz ustalić inną prostą nazwę niż “home”, którą możesz używać do inicjowania połączenia ze swoim serwerem.

Konwersja klucza prywatnego do formatu .ppk (Windows)

Jeśli posiadasz już klucz prywatny, który wygenerowałeś w systemie Linux i chcesz go użyć w systemie Windows, wymagane jest wykonanie konwersji klucza prywatnego do formatu .ppk (zgodnego z systemem Windows). Umożliwia to aplikacja PuTTyGen.

 1. Jeśli posiadasz plik klucza prywatnego na swoim komputerze, uruchom aplikację PuTTyGen i przejdź do opcji menu: Conversions -> Import key
 2. Wybierz plik klucza prywatnego. W polu: Key passphrase możesz wpisać hasło do zabezpieczenia.
 3. Kliknij przycisk: Save private key i zapisz klucz prywatny w postaci pliku w formacie .ppk

Generowanie kluczy SSH przy użyciu PuTTyGen

Po wygenerowaniu kluczy SSH przy użyciu PuTTyGeb, klucz prywatny jest wówczas zapisywany w rejestrach Windowsa w lokalizacji, z której domyślnie korzysta aplikacja PuTTy (nie trzeba jej ręcznie ustawiać).

Dodatkowym atutem jest fakt, że z tej samej lokalizacji klucza prywatnego może korzystać też TortoiseSVN, czyli popularny klient SVN. Zatem jeśli z poziomu PuTTy dodamy dla danego hosta klucz prywatny, to program TortoiseSVN również będzie z niego korzystać.

Dodatkowe informacje w języku angielskim dot. generowania kluczy SSH przy użyciu PuTTyGen znajdziesz pod adresem: https://www.ssh.com/ssh/putty/windows/puttygen

Jak wygenerować klucze SSH przy użyciu PuTTyGen?

 1. Pobierz aplikację PuTTyGen.
 2. Po uruchomieniu aplikacji PuTTyGen:
  • kliknij przycisk: Generate i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • po wygenerowaniu kluczy, kliknij przycisk: Save private key, aby zapisać klucz prywatny.
  • klucz publiczny zostanie wyświetlony w oknie aplikacji (zaznaczone cyfrą 3 na poniższym obrazku). Klucz publiczny należy wysłać serwer. W tym celu połącz się z serwerem FTP i utwórz katalog o nazwie: .ssh (w tej samej lokalizacji co katalog systemowy /backup), a następnie utwórz plik do przechowywania kluczy o nazwie: authorized_keys
   Następnie za pomocą dowolnego edytora tekstowego wklej wygenerowany klucz publiczny do utworzonego na serwerze pliku o nazwie: authorized_keys

  PuTTyGen - Generate - Save private key - Skopiuj wygenerowany klucz publiczny

 3. Po wysłaniu klucza publicznego na serwer, wówczas w aplikacji PuTTy w ustawieniach autoryzacji możesz podać lokalizację klucza prywatnego, którego użycie spowoduje, że łączenie z SSH będzie odbywało się bez ręcznego wpisywania hasła:
  PuTTY - Konfiguracja - Auth - Private key file for authentication - Podaj lokalizację klucza prywatnego

Bezpieczny hosting dla Twojej strony WWW

Przygotowaliśmy miejsce, w którym Twoja strona WWW i poczta e-mail będą się czuły komfortowo.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub