Jak korzystać z klienta SVN Tortoise?

Do łączenia się z wybranym repozytorium należy używać klienta SVN. W sieci Internet można znaleźć wiele rodzajów klientów SVN. Poniższa instrukcja będzie opisywała podstawy obsługi jednego z najpopularniejszych, czyli TortoiseSVN. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników systemu Windows, ponieważ Tortoise jest graficznym klientem SVN, który integruje się z powłoką systemu.

WAŻNE! W każdym kliencie SVN połączenie za pomocą protokołu „svn+ssh://” jest szyfrowane.
Logo klienta SVN Tortoise

Pakiet instalacyjny aplikacji Tortoise wraz z polskim tłumaczeniem możesz pobrać pod tym adresem. Link prowadzi do oficjalnej strony projektu. Pamiętaj, że klient SVN Tortoise dostępny jest tylko dla systemu Windows.
WAŻNE! Obsługa SVN za pomocą Panelu klienta dostępna jest tylko na poprzedniej platformie home.pl. W przypadku nowej platformy home.pl możesz zarządzać repozytoriami SVN za pomocą SSH. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zarządzać SVN za pomocą SSH.

Informacje podstawowe, czyli jak korzystać z klienta SVN Tortoise?

Aplikacja TortoiseSVN jest rozszerzeniem powłoki. Oznacza to, że jest zintegrowany z Windows Explorer. Aby użyć TortoiseSVN należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolnym folderze. Wywołasz w ten sposób menu kontekstowe, w którym można znaleźć wszystkie komendy i polecenia związane z aplikacją TortoiseSVN.

TortoiseSVN - Menu kontekstowe wyświetla się po kliknięciu prawego klawisza myszki
Rys. Menu kontekstowe wyświetla się po kliknięciu prawego klawisza myszki.
Po zainstalowaniu aplikacji na komputerze lokalnym, należy utworzyć katalog, który będzie pełnił rolę repozytorium na danym komputerze lokalnym.
Utwórz nowy katalog - Repository - Pełni on rolę repozytorium na komputerze
Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowoutworzonym katalogu i wybierz opcję: „TortoiseSVN” -> „SVN Checkout”.
Katalog - Repository - Menu kontekstowe - Wybierz opcję SVN Checkout
 

Na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, w którym należy wpisać ścieżkę do Twojego repozytorium SVN, np. „svn+ssh://kowalski.home.pl/kowalski”.
WAŻNE! Ścieżkę dla Twojego repozytorium SVN możesz znaleźć w Panelu klienta home.pl.
WAŻNE! Dla usług bez unikalnego adresu IP zarejestrowanych po 14.07.2017 r. w celu uzyskania dostępu do repozytorium SVN należy podać ścieżkę:

svn+ssh://serwer123456@serwer123456.home.pl/home/serwer123456/svn_repo/nazwa_repozytorium
Kliknij tutaj, aby zobaczyć, w którym miejscu się ona znajduje.
Katalog - Repository - Menu kontekstowe - SVN Checkout - Wpisz ścieżkę do repozytorium SVN
WAŻNE! Po kliknięciu przycisku „OK” zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła dostępu do użytkownika przypisanego do danego repozytorium SVN. Po podaniu kompletnych danych autoryzacyjnych połączenie zostanie nawiązane. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tworzeniu nowego użytkownika z dostępem do repozytorium SVN.
Na ekranie, a dokładnie przy wybranym wcześniej katalogu powinna pojawić się ikona, która określa stan Twojego repozytorium.

Wybrany katalog - Dodatkowa ikona, która określa stan repozytorium

Przykład: Zielona ikona oznacza, że repozytorium nie wymaga synchronizacji z serwerem. Czerwona ikona symbolizuje, że w danym katalogu nastąpiły zmiany w plikach i wymagane jest wykonanie synchronizacji.
Każda zmiana zawartości plików, które znajdują się w danym katalogu jest odnotowywana za pomocą zmiany koloru ikony. W takim przypadku, aby synchronizować zmiany z SVN należy kliknąć prawym klawiszem myszy na zmienionym pliku lub katalogu i wybrać opcję: „SVN Commit”.

Zmieniony plik lub katalog - Po wyświetleniu się menu kontekstowego wybierz opcję SVN Commit

Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym możesz dodać notatki na temat kolejnej wersji pliku. Kliknij przycisk „OK”, aby wykonać synchronizację z SVN.

Zmieniony plik lub katalog - SVN Commit - TortoiseSVN - Dodaj notatki na temat kolejnej wersji pliku

Po krótkiej chwili zostanie wyświetlone okno potwierdzające wykonanie synchronizacji. W każdej chwili możesz powrócić do dowolnej wersji pliku wstecz. Wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy na pliku i wybierzesz opcję: „TortoiseSVN” -> „Update to revision…”. W następnym kroku należy wybrać wersję pliku, którą chcesz przywrócić lub sprawdzić.

Zmieniony plik lub katalog - TortoiseSVN - Wybierz opcję Update to revision

WAŻNE! Więcej informacji na temat obsługi aplikacji TortoiseSVN znajdziesz na oficjalnej stronie projektu, która dostępna jest pod tym adresem.
Jak utworzyć kolejnego użytkownika z dostępem do repozytorium SVN? Poprzedni Do czego służy system kontroli wersji (SVN)? Następny
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Dedykowane wsparcie IT i megarabaty!

Pomoc Premium dedykujemy najbardziej wymagającym Klientom home.pl. Powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić i oszczędzaj czas.

Poznaj Pomoc Premium Sprawdź ofertę