Jak zarządzać repozytoriami SVN przez SSH?

Za pośrednictwem dostępu SSH możesz zarządzać repozytoriami SVN na Twoim serwerze. Przykładowo, możesz tworzyć nowe repozytoria, edytować ich ustawienia lub korzystać z funkcjonalności SVN za pomocą okna konsoli. W poniższym artykule znajdziesz podstawowe informacje na temat zarządzania repozytoriami SVN poprzez SSH.

WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się z serwerem w home.pl za pomocą SSH.

Zarządzanie repozytoriami SVN za pomocą SSH

Repozytoria SVN na serwerze w home.pl domyślnie znajdują się w katalogu “/svn_repo”.

Do zarządzania repozytoriami SVN służy narzędzie (komenda) “svnadmin”.

Tworzenie nowego repozytorium SVN przez SSH

svnadmin create ~/svn_repo/[nazwa_repozytorium]

Zalecamy tworzenie repozytoriów SVN poprzez Panel home.pl. W przeciwnym wypadku po utworzeniu repozytorium SVN wymagana będzie edycja plików “authz”, “passwd” oraz “svnserve.conf” (pliki znajdują się w katalogu “~/svn_repo/nazwa_repozytorium/conf/”).

Edycja wymienionych plików polega m.in. na odhaszowaniu linii w pliku konfiguracyjnym, w których znajdują się następujące dyrektywy: “password-db”, “authz-db” oraz “realm”.

Obsługa SVN za pomocą SSH

Przed użyciem konkretnego repozytorium przez SSH należy je “aktywować” za pomocą polecenia:

svn+ssh://serwer123456@serwer123456.home.pl/home/serwer123456/svn_repo/nazwa_repozytorium
Gdzie:

 • serwer123456 – to nazwa serwera, na którym znajduje się repozytorium SVN,
 • serwer123456.home.pl – to adres serwera, na którym znajduje się repozytoirum SVN,
 • nazwa_repozytorium – to nazwa repozytorium SVN, do którego chcesz się połączyć.

Przykładowa lista dostępnych komend podczas obsługi SVN za pośrednictwem SSH:

 • svn up – powoduje aktualizacje Twoich plików do wersji znajdujących się w repozytorium SVN.
 • svn st – wyświetla listę plików, które różnią się zawartością.
 • svn diff – wyświetla różnice w zawartości plików.
 • svn ci – powoduje wysłanie zmienionych przez Ciebie plików do repozytorium SVN.
 • svn add [plik] – powoduje utworzenie nowego pliku.
 • svn del [plik] – powoduje usunięcie wybranego pliku.
WAŻNE! Po użyciu poleceń “svn add” oraz “svn del”, należy następnie skorzystać z polecenia
“svn ci”, aby wykonać tę samą operację w Twoim repozytorium SVN.

Więcej dostępnych komend znajdziesz po wpisaniu w oknie konsoli polecenia “svn help” (język angielski).

Eksport oraz import repozytorium SVN za pomocą SSH

svnadmin dump ~/svn_repo/[nazwa_repozytorium] > [nazwa_zrzutu].dump

Powyższa komenda powoduje eksport wybranego repozytorium SVN do jednego pliku.

svnadmin load ~/svn_repo/[nazwa_repozytorium] < [nazwa_zrzutu].dump

Powyższa komenda powoduje import wybranego zrzutu do wybranego repozytorium SVN, które powinno zostać uprzednio utworzone (najlepiej za pomocą Panelu home.pl). Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć repozytorium SVN przez Panel home.pl.

Czy mogę skorzystać ze skryptów bash w celu dodania kolejnych funkcjonalności do SVN?

W katalogu “~/svn_repo/[nazwa_repozytorium]/hooks” znajdują się skrypty bash, które mogą dodać nowe funkcjonalności do Twojego repozytorium SVN (np. wysłanie powiadomienia w postaci wiadomości e-mail, po wykonaniu aktualizacji pliku w repozytorium SVN).

Skrypty bash znajdujące się w katalogu “/hooks” domyślnie są wyłączone i posiadają rozszerzenie “.tmpl”.

Jak zarządzać zawartością repozytorium SVN? Poprzedni Jak przejść do ustawień repozytorium SVN? Następny
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl